Biyografya 4 Kemal Tahir

Yazar : Kolektif
İsbn : 9758803042
Yayın Tarihi : Şubat, 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 213
Ölçü : 15 x 24 cm
Yayınevi : Bağlam Yayınları
Bahsi Geçen : Kemal Tahir Demir

Modernist söylemlere eşlik eden resmi tarih yazımının, sistem, cinsiyet, sınıf, ırk, milliyet bağlamında egemenin yüceltilmesi adına tek tipleştirdiği konu/nesne ve yaklaşım yöntem, modernitenin sorgulanması sürecinde çeşitlilik kazanmıştır. Bu durum tarihe ve sosyolojiye bireyin girişinden çok; toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal açıdan dışlanmış olana 'iade-i itibar' anlamı taşmaktadır. Böyle bir yönelimden ivme kazanan yaşam öyküleri, öyküsü anlatılan birey kadar toplumsal yaşamın gayr-ı resmi ama resmiden daha 'gerçek' öyküsünü sunmaktadır. Ancak toplumsal tarihi aktarmakla yetinmeyip toplumsal tarihin inşasına da katkıda bulunur. Modernitenin sorgulandığı noktada kesişiyor Kemal Tahir ve biyografının yolları: Yalnızca toplumsal değişmeyi yansıtan yaşam öyküsü ve yapıtlarıyla değil; bizzat söz konusu toplumsal değişmeyi verili değerleri sorgulayarak irdeleyen kişilik ve üretimiyle özel bir konu oluşturuyor Kemal Tahir BİYOGRAFYA dizisi için. Öte yandan edebiyat sosyolojisi bağlamında da alternatif bir tarih yorumu açısından romanlarından yararlanmak olanaklı. .P. Sartre'ın dediği· gibi 'Seçmek gerek: yaşamak veya anlatmak" i diyor ama aslında iç içedir yazar ve yazdıkları. Kemal Tahir söz konusu olduğunda bu iç içelik öylesine kabul görmüştür ki, "Bundan ötürü Kemal Tahir'in görüşlerine katılanlar romancılığını överken, görüşlerine katılmayanlar genellikle romancılığında da övünülecek bir şey bulamamışlardır…
******
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...