Aşk-ı Memnu Ya Da Uzun Bir Kışın Siyah Günleri

Yazar : Selim İleri
Yayın Tarihi : 1981
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 119
Ölçü : 10,5 x 19 cm
Yayınevi : Yazko

Tanzimat Fermanı'nda kullarına can, mal ve namus güvenliği sağlayacağına söz veren padişahlık kurumu, kendi başının çaresini ararken; yönetici - yönlendirici kadrolarda bir ikileşme göze çarpar. Bir yanda Tanzimat'ın yetiştirdiği kadro ve onun devletçi zihniyeti vardır, öbür yanda bu kadroya ve zihniyetine karşı koyucu Yeni Osmanlılar... Yeni Osmanlılar, bütün yetkeyi kendinde toplamak isteyen devletin yerine demokrasiyi savunurlar. Bunu savunduklarını sanmaktadırlar. 1876'da Birinci Meşrutiyet, Yeni Osmanlıların eleştirileri ve çabaları aracılığıyla ilan edilir. Namık Kemal'in o kadar özlediği özgürlük perisi nihayet topluma kanat germektedir. Kanun-ı esasinin 113. maddesi, hükümdara (Sultan Hamit'e) siyasal açıdan sakıncalı gördüğü kişileri sürme hakkı tanımaktadır. Bu anayasayı Mithat Paşa başkanlığında bir kurul hazırlamıştır. Kurulda vatan şairi Namık Kemal de bulunmaktadır. İkinci Abdülhamit daha sonra, -Tanzimat'ın sağladığı olanaklar göz önünde tutulacak olursa- bu, geriye dönüşten ve geriye düşüşten başka hiçbir anlam taşımayan maddeyi, hazırlayıcılarına karşı uygulayacaktır. Hazırlayıcılarsa, kendi siyasal güçlerini pekiştirdiklerini sanmışlardır, 113. maddeyle. Namık Kemal'in ailesi, Konyalı Ebu-Bekir Ağa'dan gelir. Vatan şairinin babası, İkinci Abdülhamit'in müneccimbaşısı; oğluysa babasının ölümünden sonra Yıldız Sarayı'nda mabeyn kâtibidir. Namık Kemal'in mezarını İkinci Abdülhamit yaptırtır. Sarayla bu içli dışlılık, özgürlük mücadelesindeki bilinçsiz duygusallığı da ifade eder. Bütün o yıllar çok karışıktır. Mithat Paşa "Millet Askeri" adı altında özel bir ordu kurmayı dener. "Millet Ordusu"nda Müslüman ve Hristiyan gönüllü askerler vardır. Namık Kemal'le Ziya Paşa da bu orduyu desteklemeyi ön görürler. Başkentte olaylar birbirini izler. "Millet Ordusu"nun militanları, Sultan Hamit'in devletin resmi ordusuna katılma çağrısına kulak asmayarak, Mithat Paşa'nın siyasal gücünü ve iktidarını vurgulamak amacıyla kentte çeşitli gösterileri gerçekleştirirler...
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Selim İleri Kitapları (62)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...