Ahmet Kutsi Tecer

Şair, yazar, eğitimci, devlet adamı Ahmet Kutsi Tecer 4 Eylül 1901'de, babası Abdurrahman Bey'in Kudüs Duyun-ı Umumiyesi müdürü olarak görev yaptığı Kudüs'te doğdu. Tecer, ilk ve orta okulları Kırklareli'nde, liseyi ise İstanbul Kadıköy'ünde okudu. 1918 yılında İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde yüksek öğrenimine başladı. 1925-1927 yılları arasında Sorbonne Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde devlet tarafından sağlanan bir bursla eğitim aldı. Yurda dönünce eğitimine devam ederek 1929'da Felsefe Bölümü'nü bitirdi. Bir süre edebiyat öğretmenliği yaptıktan ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi üyeliğinde bulunduktan sonra 1942-1946 döneminde milletvekili seçildi. 1949-1951 arasında öğrenci müfettişi olarak Fransa'da bulundu. 1950'de Unesco Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. Türkiye'ye döndükten sonra, emekli olduğu 1966 yılına kadar İstanbul'da öğretmenlik yaptı. Tecer edebiyata şiirle başladı. Şiirleri 1921'den sonra Dergah ve Milli Mecmua gibi dergilerde çıktı. Daha sonra Varlık, Oluş, Yücel ve Ankara Halkevi'nin çıkardığı, kısa bir süre de kendisinin yönettiği Ülkü gibi dergilerde şiirlerini yayınladı. Şiirlerini 1932'de Şiirler adlı kitabında topladı.Bu kitabın yayınından sonra yazdıkları yalnızca dergilerde kaldı. Şiirlerini hece ölçüsüyle yazdı. Daha sonra başladığı oyun yazarlığında da milli değerlere önem verdi. İlk ve en önemli oyunu "Köşebaşı'nda Batı'ya özenenleri eleştirir. 1961'de sahnelenen son oyunu "Satılık Ev' yayımlanmamıştır. Çoğunluğu dergilerde olmak üzere Halk edebiyatı ve folklor konularında çeşitli incelemeleri de vardır. Ahmet Kutsi Tecer 23 Temmuz 1967'de İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Şiirler (1932), Sivas Halk Şairleri Bayramı (1932), Köylü Temsilleri (1940), Koçyiğit Köroğlu (1942), Yazılan Bozulmaz (1947), Köşebaşı (1947), Beş Mevsim (1957), Bir Pazar Günü (1959), Satılık Ev (1961), Türk Folklorunda Sosyal Mesele (1969), Ahmet Kutsi Tecer'in Köşebaşı Adlı Oyunu ve Türk Tiyatrosunun Ayırıcı Özellikleri (Sevda Şener -1974), Ahmet Kutsi Tecer (Sevgi Gökdemir –1977), Ahmet Kutsi Tecer: Kişiliği Sanat Anlayışı ve Tüm Şiirleri (Vecihi Timuroğlu –1980), Ahmet Kutsi Tecer Şairliği ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme (Doç. Dr. Mustafa Özbalcı –1998), Doğumunun 100. Yıldönümünde Ahmet Kutsi Tecer (H. Rıdvan Çongur –2001), Huzurun Adamı Ahmet Kutsi Tecer (Himmet Uç -2007)
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...