Ahmet Haşim

Yazar : Şerif Hulusi
Yayın Tarihi : Mayıs, 1967
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 189
Ölçü : 11 x 18,5 cm
Yayınevi : Bilgi Yayınevi
Bahsi Geçen : Ahmet Haşim

Ahmet Haşim, Hicri 1301 (Miladi 1883,1884) yılında Bağdat'ta doğmuştur. Babası Arif Hikmet Bey Bağdat'ın pek tanınmış Arap ailelerinden olup, birçok âlimler yetiştiren Alusizadeler'dendir. İbnülemin Mahmut Kemal, Son Asır Türk Şairleri, Cüz 3, İstanbul 1932, s. 567'de bu bilgiyi, Ahmet Haşim'in kendi tercümei hali hakkında yazdığı bir mektuptan nakletmiştir. Başka yerlerde bu tarih hicri şemsi olarak alınıp yanlış olarak kaydedilmiştir: Yakup Kadri, "Ahmet Haşim, İstanbul 1934'ün kapağında doğum tarihini 1885 olarak göstermiş; Nurullah Ataç, Ahmet Haşim, Hayat Ansiklopedisi, LV, 1895; İsmail Habib, Edebi Yeniliğimiz, s. 452; Mustafa Nihat, Son Asır Türk Edebiyatı, İstanbul 1941, s. 96, not 2 de; Yusuf Ziya, Ahmet Haşim, İstanbul 1937, s. 3 te bu tarihi tenkitsiz nakletmişlerdir. Ahmet Haşim'in verdiği bu tarihi, onun Bağdat'ta ve Arap çevresinde doğduğunu dikkate alarak, Hicri kameri gibi kabul etmek gerekir. Diğer taraftan bu doğum tarihini H. W. Duda, Ahmet Haschim, s. 203 de Hicri 1303; Matbuat Umum müdürlüğünün yayımladığı Anthologie des ecrivains turcs d'aujourd'hui, 1935, s. LO da, şairi 47 yaşında ölmüş göstermekle Miladi 1886; E. Saussey, Prosateurs turcs contemporains, 1935, s. 245 te Miladi 1889 tarihlerini hiç bir kaynak göstermeksizin kaydetmişlerse de, yukarıdaki izahımıza göre, bunların yanlış olduğu meydandadır…
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Ahmet Haşim Kitapları (38)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...