Ahmet Haşim

Yazar : Yaşar Nabi
Yayın Tarihi : Aralık, 1952
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 126
Ölçü : 12 x 17 cm
Yayınevi : Varlık Yayınları
Bahsi Geçen : Ahmet Haşim

Kendi ifadesine göre, babası tarafından Irak'ın maruf ailelerinden Alusizadelere, annesi tarafından Kahyazadelere mensup olan Ahmet Haşim, 1883 veya 1884 yılında (kesin olarak tespit edilemiyor) Bağdat'ta doğdu. Eski Bağdat vilayetimizde mutasarrıflık etmiş olan babası, henüz sekiz yaşlarındayken annesini kaybeden küçük Haşim'i İstanbul'a getirdi (1894). Çocuk Türkçe bilmediği için bir sene Numune-i Terakki mektebine devam etti ve 1895'te Mekteb-i Sultaniye (Galatasaray lisesinin eski adı) girdi. Hamdullah Suphi, Abdülhak Şinasi, İzzet Melih, Emin Bülent gibi sonraları edebiyat âleminde şöhret alacak olan mektep arkadaşları arasında tabiatın kendisine verdiği şiir istidadına müsait bir zemin bulan ve daha on altı yaşındayken ilk şiirini neşreden (1900) genç Haşim, Ahmet Hikmet gibi zamanına göre uyanık bir edebiyat hocasından ders aldıktan başka erken öğrendiği Fransızcasıyla Batı dünyasının büyük şairlerini doğrudan doğruya tanımak fırsatını da buldu. 1906 da Galatasaray'dan mezun olan Haşim, müsabaka imtihanını kazanarak Reji idaresine memur oldu. Bir yandan da Hukuk mektebine devam ettiyse de bitirmedi. Reji idaresindeki vazifesinden ayrılarak bir ara İzmir Sultanisine Fransızca öğretmeni tayin edilmişse de iki sene sonra İstanbul'a dönmüş, daha sonra da Maliye Nezaretinde mütercim olmuştur. Edebi şöhreti de yavaş yavaş belirmeye başladığından o sıralarda kurulmuş olan Fecr-i Ati edebi okuluna katıldı (1909). Birinci Dünya Harbinde yedek subay sıfatıyla 01'duda hizmet gördü, 1919 da iaşe müfettişliği ile Anadolu'da dolaştı. Mütarekeden sonra Düyun-ı Umumiye idaresinde memur oldu, bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisinde estetik hocalığı ediyordu. Yeni çıkmaya başlayan Akşam gazetesinde 'kuvvetli bir üslupla güzel, fıkralar yazmaya başladı ve şiirlerinden ziyade bu keskin hicivli nesirleriyle daha geniş ölçüde tanındı. 1921'de, Edebiyat tarihimizde ehemmiyetli bir mevkii olan "Dergâh" dergisini çıkaranlar arasındaydı…
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Ahmet Haşim , Yaşar Nabi Nayır Kitapları (68)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...