Ahmet Haşim

Şair, yazar Ahmet Haşim 1884 yılında Bağdat'ta doğdu. Babası mülkiye kaymakamlarından, Bağdad'ın eski ve bilinen ailelerinden birine mensup Hikmet beydir. Hikmet bey görev icabı başka yerlerde bulunduğundan, çocukluğunu annesinin yanında geçirdi. Sekiz yaşında iken annesini kaybetti. Babası İstanbul'a yanına aldırıp, zayıf Türkçesini kuvvetlendirmek için Numune-i Terakki Mektebi'ne (İstanbul Lisesi) verdi. Ertesi yıl, 1896'da parasız yatılı olarak Galatasaray Sultanisi'ne (Galatasaray Lisesi) yazdırdı. 1907'de Galatasaray Sultanisi'ni bitirince, Reji İdaresi'nde memur oldu. Mekteb-i Hukuk'a kaydoldu, fakat bitiremeden ayrıldı. Birinci Dünya Savaşı'ndaki askerliği (1914 - 1918) sırasında Anadolu'nun değişik yerlerini görme fırsatı buldu. 1924'de Paris'e gitti. Çeşitli yerlerde memur olarak çalışan Haşim, daha çok öğretmenlik yaptı. Sanayi-i Nefise Mektebinde (Güzel Sanatlar Akademisi) mitoloji dersleri hocalığı ve Mülkiye Mektebindeki Fransızca öğretmenliği görevlerine ölünceye kadar devam etti Ahmet Haşim Fecr-i Ati Edebiyatının en önemli temsilcisidir. Ve bu grup dağıldıktan sonra bile bu edebiyat akımına bağlı olarak yazılarını yazmıştır. 1932 yılında tedavi için Frankfurt'a gitti. "Frankfurt Seyahatnamesi"ni burada yazmaya başladı ve dönüşünde bitirdi. Şair Ahmet Haşim1933 yılında İstanbul Kadıköy'deki evinde öldü.

Bibliyografya

Göl Saatleri (1921), Piyale (1921), Bize Göre (1928), Gurebahane-i Laklakan (1928), Frankfurt Seyahatnamesi (1928), Ahmet Haşim (Yakup Kadri Karaosmanoğlu –1934), Ahmet Haşim Hayatı Sanatı Eserleri (Yaşar Nabi Nayır –1947), Ahmet Haşim (Hilmi Yücebaş -), Ahmed Haşim (Rıfat Necdet Evrimer –1959), Ahmet Haşim'in Ruh Ülkesi (Hikmet Dizdaroğlu –1965), Ahmet Haşim Yahya Kemal|e Veda (Abdülhak Şinasi Hisar –1969), Ahmet Haşim Hayatı - Sanatı - Eserleri (Atilla Özkırımlı –1991), Ahmet Haşim Yaşamı Sanatçı Kişiliği Yapıtları (Memet Fuat –1977), Ahmet Haşim Yaşamı, Kişiliği, Sanatı, Seçme Şiirleri (Asım Bezirci –1967), Ahmet Haşim (Ruşen Eşref Ünaydın –1985), Doğumunun Yüzüncü Yılında Ahmet Haşim (1987), Ahmet Haşim Bütün Şiirleri (1987)

Oktay Aras Kitaplığındaki Ahmet Haşim kitapları (43)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...