Ahmet Haşim Yaşamı Sanatçı Kişiliği Yapıtları

Yazar : Memet Fuat
Yayın Tarihi : Nisan, 1977
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 159
Ölçü : 11 x 16 cm
Yayınevi : De Yayınevi
Bahsi Geçen : Ahmet Haşim

Ahmet Haşim 1885 yılında Bağdat'ta doğdu. Bazı uzmanlar, şairin kendi yaşamını anlattığı bir mektubundan çıkarılan Hicri 1301 tarihinin Hicri şemsi değil, Hicri kameri olması gerektiğini ileri sürerler. Bu görüş doğruysa, Haşim'in doğum tarihi 1883 ya da 1884 olur. Babası Arif Hikmet Bey Bağdat'ın ünlü Alusizade ailesindendi. Annesi Sara Hanım da gene soylu bir aile olan Kahyazadeler'in kızıydı. Bağdat vilayetinde çeşitli devlet görevlerinde, bu arada mutasarrıflıklarda bulunan Arif Hikmet Beyin ikisi erkek üç çocuğundan en büyüğü olan Haşim, on yaşına kadar hep Arapça konuşulan çevrelerde yaşadı, doğru dürüst Türkçe öğrenemedi. Sonradan anılarına dayanarak yazdığı şiirlerinden anlaşıldığına göre, Haşim'in çocukluğu annesinin sevgi çemberinde geçmiş, babası ona biraz uzak kalmıştır. Ciğerlerinden hasta olan annesini sekiz yaşındayken kaybetmesi ise yaşamındaki ilk büyük acıdır. Annesinin ölümünden aşağı yukarı üç yıl sonra, Haşim, 1896'da, babası ile birlikte İstanbul'a geldi. Önce Türkçe öğrenmesi için Nümune-i Terakki okuluna gönderildi, ertesi yıl da, o zamanki adı Mekteb-i Sultani olan Galatasaray Lisesi'ne girdi. İstanbul'da önce Beyoğlu'nun arka semtlerinden birinde, yoksul bir mahallede, bir akrabasının yanında kalan Haşim, Galatasaray'a girince yatılı oldu. Bu arada, babası Revendus'da görevlendirilmiş, orada yeniden evlenmişti. Haşim okulda çevresine yabancılık çeken, oyunlara, sporlara uzak duran, çekingen bir çocuktu. Önceleri edebiyatla da pek ilgisi yoktu. Sonra bir arkadaşının verdiği Fransızca bir çağdaş şiirler antolojisini okuyunca şiir yazma özlemine kapıldı. Van Baver ile Paul Léautaud'nun hazırladığı, adı Anthologie des poétes d'aujourd'hui olan bu kitapta Fransız sembolistlerinden seçme şiirler vardı. Galatasaray'a girişinin üçüncü yılında, 1899'da, İzzet Melih'le arkadaş oldu. Bu iki edebiyat heveslisi öğrencinin çevresinde sonradan Hamdullah Suphi, Emin Bülent, Abdülhak Şinasi gibi öğrenciler de toplanınca, okulda canlı bir edebiyat ortamı kuruluverdi...
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Ahmet Haşim Kitapları (38)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...