Ahmet Haşim ve Sembolizm

Yazar : Suut Kemal Yetkin
Yayın Tarihi : Mayıs, 1935
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 16
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Cumhuriyet Halk Partisi Yayını
Bahsi Geçen : Ahmet Haşim

Halkın kültür ve bilgi seviyesini yükseltmek, Kemalizm inan ve devrimini halkın içine sindirme k ödevlerinin başında gelen Halkevlerinde, gündelik hayatımızda daima müessir olan müspet bilgileri öğretmek ve yaymak için verilen konferansların yeni bir serisi olarak İstanbul Üniversitesiyle Ankara fakülte ve yüksek okullarındaki doçent arkadaşlarımızdan kendi ihtisasları, dahilinde birer mevzu seçerek tayin edilecek zamanlarda konferanslar vermelerini C. H. P. kendilerinden rica etmişti. Hemen bütün doçentler bu daveti memnuniyetle karşıladılar. Muvaffakiyetle yürümekte olan bu düşüncenin meyvelerinden biri de işte bu konferanstır. Bu konuşmalardan yalnız o günkü dinleyebilenleri değil, bütün Türk halkını ve gençliğini faydalandırmak için bunları birer broşür halinde basmayı muvafık bulduk. Halkevlerinin kendi faal üyeleri tarafından muhtelif mevzularda verilen konferanslardan birçoğu da elimizde bulunuyor. Ayni mevzua ait olanların arasından bir seçme yaptıktan sonra onları da ayrı seriler olarak bir uçtan neşre başlayacağız. Aydın ve uyanık gençlerimize bu vesile ile tekrar hatırlatmayı bir zevk ve vazife biliyoruz ki, Halkevleri, hem kendilerinin yetişmeleri, hem halkı istedikleri seviyede yetiştirmeleri için her zaman açık ve hazır müesseselerdir. Bunlardan faydalanmak suretiyle hem bilgilerine hem vatanlarına hizmet etmiş olacaklardır…
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Ahmet Haşim , Suut Kemal Yetkin Kitapları (55)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...