Ahmet Haşim Hayatı - Sanatı - Eserleri

Yazar : Atilla Özkırımlı
İsbn : 9754063370
Yayın Tarihi : 1991
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 144
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Cem Yayınevi
Bahsi Geçen : Ahmet Haşim

Ortaöğretim ders programları göz önünde tutularak hazırlanana bu kitabın görünümdeki amacı, Türk dili ve edebiyatı derslerinde yalnız öğrencilere değil, öğretmenlere de yardımcı olmak; ayrıca ilgili okura ilk elden tanıtıcı bilgileri sunmaktır. Bu nedenle, ele alınan şairin hayatı ve sanatı incelenirken, her sorunun yanıtı verilmek istenmiş, kişiliği ve sanatı doğrudan kendi şiirlerinden yola çıkılarak değerlendirilmeğe çalışılmıştır. Metinlerin seçiminde de iki ayrı yol izlenmiştir: Önce ders kitaplarında, antolojilerde yer alan şiirleri bir bölümde toplanarak açıklanmış ya da çözümlenmiş; daha sonra sanat anlayışını ve şiirini en iyi yansıtan örneklere yer verilmiştir. Ama asıl önemlisi bu çalışmanın Türk edebiyatının bir ustasını gerçek yerine oturtmayı amaçlamış olmasıdır. Kültür ve edebiyat alanında geçmişte, belki bugün de, görülen iki aşırı tutumun, yüceltmenin ya da yadsımanın yanlışlığı ortadadır. Doğru olan, edebiyat tarihimizin yaratıcılarını önyargısız, nesnel bir tutumla değerlendirmektir. İşte bu kitap, geçmişle günümüz arasındaki kopukluğu sınırlı da olsa giderebilir, gereken ilgiyi uyandırabilse amacına da ulaşmış olacaktır.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Ahmet Haşim Kitapları (38)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...