Ahmet Haşim Hayatı-Sanatı-Eserleri-Eserlerinden Seçmeler

Yazar : Aydil Erol
İsbn : 9756524901
Yayın Tarihi : 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 136
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Hikmet Neşriyat
Bahsi Geçen : Ahmet Haşim

Bizde Tanzimat'tan sonra gelişen Türk edebiyatı, farklı düşünce ve akımları bünyesinde barındırdığı gibi, ülkemizin sosyal, siyasal ve kültürel hayatını da belirleyici bir role sahip olmuştur. Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati, Milli Edebiyat, Beş Hececiler, Yedi Meş'aleciler, Garip, Hisarcılar, II. Yeni ve bağımsız edebiyat akımlarının temsilcileri olan şair ve yazarlarımız, yaklaşık 150 yıldır, fikir hayatımızı, estetik zevkimizi, kültür anlayışımızı şekillendirip yönlendirirler. Namık Kemal, Ziya Paşa ve Şinasi ile başlayan yeni edebiyatımızın, muhtelif dönemlerdeki en parlak ürünlerini, en verimli eserlerini, en kıymetli çalışmalarını, millet olarak okuduk, okuyoruz. Bugünün genç kuşakları, eski yazarlarını yeniden keşfediyor, hikayelerini, romanlarını, tiyatro eserlerini zevkle okuyor. Edebiyatçılarımız yazdıklarıyla iz bıraktılar, sürekli olarak Türk insanının gündeminde kaldılar. Bu bakımdan yeni edebiyatımızın temsilcileri, aynı zamanda düşünce hayatımıza da gerçek kılavuzları ve vazgeçilmez öncüleri oldu. "Türk klasikleri" adını verdiğimiz bu dizi, konunun uzmanları tarafından hazırlanırken, özellikle okul ders kitaplarında metinleri okutulan başlıca şair ve yazarlar seçildi. Edebiyatçılarımızın hayatları, sanat anlayışları ve eserleri ayrı ayrı işlenirken, haklarında yazılanların bir kısmı da bir araya getirildi. Ayrıca eserlerinden örnekler seçildi. Bu metinlerde yazar ve şairlerimizin orijinal üslubuna ve diline müdahale edilmedi, ancak anlaşılmayan kelimelerin bugünkü dille karşılığı da unutulmadı. Bazı şiir ve metinlerin açıklamaları yapıldı...
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Ahmet Haşim Kitapları (38)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...