Ahmet Haşim Eserlerinden Seçmeler

Yazar : Yüksel Kanar
İsbn : 9757413070
Yayın Tarihi : 2000
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 318
Ölçü : 13,5 x 19 cm
Yayınevi : Morpa Kültür Yayınları
Bahsi Geçen : Ahmet Haşim

Ahmet Haşim 1884 yılında Bağdat'ta doğdu. Babası Arif Hikmet Bey, çıkardığı birçok bilginlerle tanınmış Alusi zadeler ailesindendir. Annesi de aynı şekilde Bağdat'ın soylu ailelerinden biri olan Kahyazadeler ailesine mensuptur. 1895 yılında İstanbul'a gelen Ahmet Haşim, Türkçe bilmediği için bir yıl ilkokulda (Numune-i Terakki Mektebi) okuyarak Türkçe öğrendi. 1896 yılında Mekteb-i Sultani (Galatasaray lisesi)'ye girdi. 1906 yılında bu okulu bitirerek Mekteb-i Hukuk (Hukuk Fakültesi)'a girdi. Ancak burayı bitirmeden 1908 yılında İzmir Sultanisi'ne Fransızca öğretmeni oldu. Kısa bir süre sonra da yeniden İstanbul'a döndü. İstanbul'da maliye Nezareti'nde tercüman olarak çalıştı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında ihtiyat zabiti (yedek subay) olarak savaşa katıldı. Savaştan sonra Düyun-u Umumiye'de çalıştı. 1924 yılında Paris'e gitti ve dönüşte Osmanlı Bankası'na girdi. Bundan sonra Sanayi-i Nefise Mektebi'nde (Güzel Sanatlar Akademisi) estetik ve mitoloji dersleri vermeye başladı. Bunun yanısıra Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi)'nde Fransızca dersleri de verdi. 1932 yılında böbreklerinden rahatsızlanan Ahmet Haşim tedavi için Frankfurt'a gitmiş, bir yıl sonra aynı hastalığı yeniden kendisini rahatsız etmeye başlamış, artan hastalığı sonucunda 4 Haziran 1933 yılında Kadıköy'deki evinde ölmüştür. Mezarı Eyüp'tedir. Şiirle ilgisi daha Galatasaray Lisesi'nde öğrenciyken başlayan Ahmet Haşim'in ilk şiiri (Hayal-i Aşkım) 1901 yılında Mecmua-i Edebiye'de yayınlandı. 1906-1908 yıllan arasında Fransız şiirini özellikle Sembolistler'i ve Batı edebiyatının estetik temellerini yakından tanımaya çalıştı. 1908 yılından sonra Aşiyan ve Musavver Muhit dergilerinde kişiliğini bulmuş bir şair olarak şiirler yayınlamaya başladı. Şiirleri bu dergilerden başka Resimli Kitap, Servet-İ Fünun, Rebab, Dergâh, Yeni Mecmua ve Yeni Türk dergilerinde de yayınlandı. Ahmet Haşim, hayatı boyunca hiçbir edebiyat akımı içinde yer almamış, kendine özgü bir kişilik olarak kalmıştır.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Ahmet Haşim Kitapları (38)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...