Ahmet Haşim Düzyazıları. Bize Göre - Gurabahane-i Laklakan - Frankfurt Seyahatnamesi

Yazar : Mahir Ünlü
İsbn : 9751021219
Yayın Tarihi : 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 237
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : İnkılâp Kitabevi
Bahsi Geçen : Ahmet Haşim

Küçük yaşta annesini yitiren Ahmet Haşim'i (1885-1933), babası, doğduğu yer olan Bağdat'tan İstanbul'a getirir. Numune-i Terakki okulunda anadilini geliştiren, sonra Galatasaray Lisesi'nde yatılı öğrenim gören Haşim, bir süre hukuk okur, Fransızca öğretmenliğine başlar. Edebiyata yakın ilgi duymaktadır. Dergilerde şiirleri yayımlanır. 1909'a Fecr-i Ati topluluğuna katılır. I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale savunması sürerken Haşim'in yedek subay olarak bu savaşa girdiğini; askerlik bitince de Duyun-ı Umumiye'ye atandığını öğreniyoruz. Ayrıca Haşim, Sanayi-i Nefise (Güzel Sanatlar) okulunda, estetik ve mitoloji öğretmenliği; Harp Akademisi ve Mülkiye' de (Siyasal Bilgiler Okulu) Fransızca öğretmenliği yapmıştır. 1920'lerde Falih Rıfkı Atay ve Necmettin Sadak'ın kurdukları Akşam gazetesinde fıkralar yazmaya başlamış. Dergâh dergisinde şiir ve düzyazılarını yayımlamıştır. Ahmet Haşim de ilk şiir kitabı olan Göl Saatleri'ni çıkarır. Bunu 1926 yılında Piyale izler. 1924'te ve 1928'de iki kez Fransa'ya gitmiştir. Yakından tanıdığı Fransız edebiyatından da etkilenerek kendine özgü bir şiir görüşü oluşturur. Mallarme, Henrie de Regnier, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, onun en çok sevdiği, beğendiği ve okuduğu şairlerdir. Piyale'nin önsözünde "Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar" başlıklı yazısında sembolizmden esinlenerek oluşturduğu görüşleriyle Haşim'in "salt şiir"i amaçladığı anlaşılmaktadır. Lozan Antlaşması gereğince, Duyun-ı Umumiye dağılır. Haşim, Osmanlı Bankası'na geçer. İkdam ve Meşale dergilerinde yazıları yayımlanmaktadır. İkdam'da çıkan yazılarını Bize Göre adlı kitapta; Akşam ve Dergah'ta yazdıklarının bir bölümünü de Gurabahane-i Laklakan'da toplar (1928). Böbreklerinden rahatsızdır. 1932'de Almanya'ya gider; Frankfurt'ta bir kliniğe yatırılır. İyileşmeden yurda döner. Frankfurt izlenimlerini Frankfurt Seyahatnamesi adıyla yayımlar (1933). Aynı yıl İstanbul'da yaşamını yitirir.
******
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...