Ahmed Haşim Hayatı Seçme Şiir ve Yazıları

Yazar : Ahmed Cevad
Yayın Tarihi : 1937
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 96
Ölçü : 14 x 20 cm
Yayınevi : Çığır Kitabevi
Bahsi Geçen : Ahmet Haşim

"Ahmed Haşim 1885 senesinde Bağdat'ta doğdu. Babası bu sıralarda Hülle'de kaymakamdı. Ahmet Haşim'in ailesi umumiyetle tedris hayatında yoğrulmuş bir ailedir. Yalnız babası idari mesleğe girmiştir. Haşim altı yaşında iken annesini kaybetti. Çocukluğunda zayıf ve hastalıklı idi. On yaşında iken babası mutasarrıf olmuştu. Ailenin İstanbul'a nakli icap ediyordu. Bu suretle Haşim pek küçük yaşta bir daha gitmemek üzere Bağdat'ı terketti. Haşim İstanbul'da 12 - 13 yaşında iken Galatasaray'a kaydedildi. Zayıf vücudunun üstünde büyük bir başı vardı. Ve etrafında bulunanlara hayret verirdi. Sporla ve oyunla hiç alakadar olmazdı. Arkadaşları futbol oynarken o daima kaçardı. En iyi arkadaşları; Hamdullah Suphi, Abdülhak Şinasi, Münir, Doktor Tevfik ve İzzet Melih'ti. Haşim küçük yaşında şiirle meşgul olmağa başladı. Haşim çok kitap okumazdı. Sembolistleri okurdu. Onunla en ziyade meşgul olan muallim edebiyatçı Ahmet Hikmet'ti. Şiir yazdığını bildiğinden ona şair diye hitap ederdi. "Şiri kamer" i lisede iken yazmıştı. Son sınıfta iken amcasının muhasebeci bulunduğu Limni'ye tatili geçirmek üzere gitmişti. Orada "Yollar" şirini yazdı. Bu sakin ve güzel adadan çok hoşlanmıştı. Haşim ilk yazılarını Galatasaray'da iken Serveti Fünun'da neşretti. Gönderdiği zaman neşredilip edilmeyeceğinden emin değildi. Haşim Galatasaray'da iken Gedikpaşa'da otururdu. Giyinmeğe çok dikkat ederdi. Babasına çok hür met ederdi. Haşim mektepte derslerine çok çalışmazdı. Sınıfı güçlükle geçerdi. 1907'de Galatasaray'dan mezun oldu. Şahadetnamede edebiyat karibü ala, ulum ve fen vasat derecede idi. Haşim Galatasaray'dan çıkınca rejiye girdi. Meşrutiyetten sonra İzmir Lisesi Fransızca muallimliğine tayin ve bilahare edebiyat muallimliği vekâleti de kendisine verildi. O zaman Yakup Kadri de İzmir'de idi.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Ahmet Haşim Kitapları (38)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...