Abdülhak Şinasi Hisar

Abdülhak Şinasi Hisar 14 Mart 1887'de İstanbul'da doğdu. Çocukluğu, Rumelihisarı, Büyükada ve Çamlıca'da geçti. 1898'de Galatasaray Lisesi'ne girdi. 1905'te Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra Fransa'ya kaçtı. Paris'te École Libre des Sciences Politiques'e devam etti. II. Meşrutiyet'in ilanından (1908) sonra Türkiye'ye döndü. Fransız ve Alman şirketlerinde, Osmanlı Bankası'nda, Reji İdaresi'nde, 1931'den sonra ise Ankara'ya yerleşerek Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştı. 1948'de İstanbul'a döndü; Ayaspaşa'da Boğaziçi'ni gören bir apartmana yerleşti. Bir süre Türk Yurdu dergisinin genel yayın müdürlüğünü üstlendi (1954-57). Edebiyata, Mütareke yıllarında Dergah ve Yarın dergilerindeki şiir, kitap tanıtma ve eleştiri yazılarıyla başladı. 1921'den itibaren İleri ve Medeniyet gazetelerindeki yazılarıyla tanındı; Ağaç, Varlık, Ülkü ve Türk Yurdu dergileri ile Milliyet, Hakimiyet-i Milliye ve Dünya gazetelerinde yazdı. Cumhuriyet dönemi yazarı olmasına rağmen dil ve üslup açısından Meşrutiyet kuşağına bağlı kalan Hisar'ın bütün yapıtları esas olarak "hatıra'ya dayalıdır. Romanlarında Maurice Barrés, Anatole France ve Marcel Proust gibi yazarların edebiyat anlayışlarını benimsemiştir. 1942 CHP Hikaye ve Roman Mükafatı'nda üçüncülük alan "Fahim Bey ve Biz' Almancaya çevrildi (1956). 3 Mayıs 1963'te Cihangir'deki evinde beyin kanamasından öldü.

Bibliyografya

Fahim Bey ve Biz (1941), Boğaziçi Mehtapları (1942), Çamlıca|daki Eniştemiz (1944), Ali Nizami Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği (1952), Boğaziçi Yalıları (1954), Aşk İmiş Her Ne Var Alemde (1955), Geçmiş Zaman Köşkleri (1956), İstanbul ve Pierre Loti (1958), Geçmiş Zaman Fıkraları (1958), Yahya Kemal|e Veda (1959), Yahya kemal Gazellerini Okurken (1959), Abdülhak Şinasi'ye Mektuplar (Yahya kemal -1959), Abdülhak Şinasi Hisar (Sermet Sami Uysal -1961), Ahmet Haşim Şiiri ve Hayatı (1963), Abdülhamid|in Düşüşü, Seçmeler (1992), Abdülhak Şinasi Hisar (Necmettin Türinav -1993), A. Şinasi Hisar (Çelik Gülersoy -2001), Geçmiş Zaman Edipleri (2005), Kelime Kavgası: "Edebiyata ve Romana Dair' (2005), Abdülhak Şinasi Hisar|ın İstanbul|u (2008), Kitaplar ve Muharrirler I Mütareke Dönemi Edebiyatı (2008), Kitaplar ve Muharrirler II Edebiyat Üzerine Makaleleler (2009)
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...