Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu

Ordinaryüs Prof. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, 1901 yılında Tortum'da (Erzurum) doğdu. Babasının kadı olması dolayısıyla öğrenimini çeşitli illerde yaptı. İlköğrenimini Erzincan ve Hakkari'de, ortaöğrenimini Kayseri ve İstanbul'da yaptı. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi'nden 1925 yılında mezun oldu. Galatasaray, Erzurum, Sivas ve Ankara liselerinde felsefe, sosyoloji ve edebiyat öğretmenliği yaptı. Devlet tarafından gönderildiği Strasbourg Üniversitesi'nde doktorasını verdi. Yurda dönüşünde İ.Ü. Edebiyat Fakültesi'ne doçent olarak atandı. 1938 yılında İktisat Fakültesi kurulunca bu fakülteye geçti. 1942'de profesör, 1958'de ordinaryüs profesör oldu. İktisat Fakültesi dekanlığı, İçtimaiyat Enstitüsü ve Gazetecilik Enstitüsü Müdürlüklerinde bulundu. Türk sosyoloji tarihinin önemli isimlerinden biri olan ve şiirden romana, ekonomiden hukuka, felsefeden dine kadar çeşitli konular üzerinde çalışmalar yapan Ord Prof. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu 16 Kasım 1974'de İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Erzurum Şairleri (1927), Bediiyat (1927), Bayburtlu Zihni (1928), Zorlara Dağlar Dayanmaz (1934), Ziya Gökalp (1935), Türkiye'de Aile Düzeninin Değişmesi Üzerine Deneme (Fransızca 1935), Bir Davranış Sosyolojisinin Felsefi Temeli (1936), İbn Haldun'un Hukuka ait Fikirleri ve tesiri (1939), İçtimaiyata Giriş (1944), Hukuk Sosyolojisi (1944), Ahlak Tarihi (2 Cilt 1945-46), Sosyalizm (1949), İçtimaiyat / Sosyal İlimlerde Metodoloji Nazariyeleri (1947), Sosyal Doktrinler Sosyolojisi (1947), Türkiye'de Kooperatifçilik (1953), Ziya Gökalp Hakkında Yazdıklarım ve Söylediklerim (1955), Le Play Mektebi ve Prens Sabahattin (1962), İktisat Sosyolojisi Açısından Sosyalizm (1965), Kooperasyon Sosyolojisi (1967), İçtimaiyat Dersleri (1971), Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu (A.K. Bilgiseven -1987), Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu (Nevin Güngör -1991)