Ziya Osman Saba

Şair ve yazar Ziya Osman Saba 30 Mart 1910 tarihinde İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni (1931) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi (1936). Muhasebecilik ve banka memurluğu ile iş hayatına atıldı. Görevinin Ankara'ya nakledilmesi münasebeti ile bir süre orada bulundu. İstanbul'u çok sevdiği için bankadaki görevinden istifa ederek, İstanbul'da Milli Eğitim Basımevi tashih bürosu şefliğine geçti. Geçirdiği kalp hastalığı sebebi ile büroda çalışamaz olunca evine çekildi ve Varlık Yayınevi'nde redaktörlük yaptı. Lise yıllarından itibaren şiirle uğraşmaya başlayan Ziya Osman Saba, Servet-i Fünun dergisinde yazan diğer arkadaşları ile birlikte "Yedi Meşale" (1928) diye bir kitap yayınladı. Daha sonra "Yedi Meşaleciler' diye anılan bu topluluğun şiir anlayışını, yaşamının sonuna dek sürdüren tek şairdir. Şiirlerinde çocukluk ve ilk gençlik anılarına bağlılık, yaşamın küçük mutluluklarından duyulan sevinç, acıma duygusu, iyilik düşüncesi, İstanbul sevgisi, Allah'a şükran, ölüm gerçeğini kabulleniş gibi konuları, gözlemci ve dışavurumcu bir tarzla genellikle hece ölçüsüyle, ama kimi zaman serbest ölçüyü de kullanarak işlemiştir. İlk şiiri "Sönen Gözler', Serveti Fünun dergisinde çıkan Saba, Yedi Meşale Topluluğu'nda Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfi, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret Solok ve Kenan Hulusi Koray ile beraber çalıştı. Yazı ve şiirleri Varlık dergisinde yayınlandı. İçe dönük bir yazar olan Ziya Osman Saba şiirlerinde aile sevgisi, kadere boyun eğiş, kulluk, küçük mutluluklarla yetinme, yoksulluk karşısında duyulan utanç ve merhamet gibi temaları işledi, hikayelerinde ise genellikle geçmiş yaşamın özlem ve acısını bir arada vermeye çalıştığı görülür. Sonraki dönemlerinde daha umut dolu şiirler yazdı. "Beyaz Ev' ve başka şiirleri nedeniyle ona "beyazın şairi' denebilir. Ziya Osman Saba 29 Ocak 1957 tarihinde İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Sebil ve Güvercinler (1943), Geçen Zaman (1947), Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi (1952), Nefes Almak (1957), Ziya|ya Mektuplar (Cahit Sıtkı Tarancı, 1957), Değişen İstanbul (1959), Geçen Zaman - Nefes Almak (Üç kitabındaki bütün şiirleri -1974), Ziya Osman Saba (Mustafa Miyasoğlu -1987), Bıraktığım İstanbul (2003), Konuşanlar Bir Hüzünle Sesinde (2004), Ziya Osman Saba Sevgisi - Ziya Osman|a Dair Yazılar (Mehmet Nuri Yardım, 2004)