Zeki Mesut Alsan

Prof. Zeki Mesut Alsan 1890 yılında Aydın'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Aydın'da, lise öğrenimini İzmir İdadisi'nde tamamladı. 1910 yılında Mekteb-i Mülkiye'den (Siyasal Bilgiler Fakültesi) birincilikle mezun oldu. Aynı yıl Maarif Nezareti hesabına öğrenim yapmak üzere Fransa'ya gönderildi. Paris Ecole Libre des Sciences Politiques'de 3 yıl okuyarak buradan da birincilikle yurda döndü. Yurda dönüşünde 1913'de Mekteb-i Mülkiye Devletler Hukuku muallim muavinliğine (doçentl) tayin oldu. Nisan 1914'te Avrupa'daki Türk Talebe Müfettişliğine gönderildi. 1918'de yurda dönüp Galatasaray Sultanisi 2. Müdürlüğüne getirildi. Büyük Zafer'den sonra tekrar yurt dışına gönderildi. 1927 Ocak ayında profesörlüğe yükseltilerek Mektebi Mülkiye Müdürlüğüne getirildi. Aynı yıl Edirne mebusu seçilerek TBMM'ne girdi. 4., 5., 6. devrelerde Milletvekilliği devam etti. 1943 yılında tekrar profesörlüğe dönen Zeki Mesut, Siyasal Bilgiler Fakültesi yanında Ankara Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku profesörlüğünü de yürüttü. 1946'da Ankara Hukuk fakültesi dekanlığını da yapan Prof. Alsan, 1956 yılında yaş haddinden emekli oldu. Prof. Zeki Mesut Alsan 24 Eylül 1984'de vefat etti.

Bibliyografya

Mustafanın Romanı Memleket Çocuğu Aydın ve İzmir Hatıraları (1942), Mustafanın Romanı ve Hürriyet Pervanesi (1943), Devletler Hukuku Dersleri (1947), La Position de L'Individu en Droit International Public et Ses Drroits et Libertés du Point de Vu de Ce Droit (1947), Devletler Umumi Hukuku'nda Yeni Gelişmeler (1948), Milletlerarası Hayatın Düzeni ve Panamerikanizm (1949), Yeni Devletler Hukuku (2 Cilt 1950), Müşterek Emniyet Problemi (1952), Silahsızlanma Problemi (1953)