Zati Arca

Müzisyen, bestekar Mehmet Zati Arca 1863 yılında İstanbul'da doğdu. 1872'de Sultan Aziz zamanında 9 yaşında talebe olarak Mızıkay-ı Hümayuna girdi. Pascualli'den keman dersi aldı. Daha sonra flüt ve klarnet çalmaya başladı. 1882'de 19 yaşında onbaşı rütbesini kazandı. 1884'te çavuş oldu. Piyano öğrendi. Orta oyununda da oynuyordu. II. Abdülhamid'in dikkatini çekti. Aranda Paşa'dan piyano, Guatelli Paşa'dan armoni dersleri aldı. Hacı Arif Bey'den Türk musikisi öğrendi. 1890'a doğru 60 kişilik bir koronun başına şef ve klarnet öğretmeni oldu. 1900'de binbaşılıkla umum askeri mızıkalar müfettişliğine getirildi. Kaymakam (yarbay) ve daha sonra 1907'de miralaylığa (albay) yükseltildi. Meşrutiyet'ten sonra rütbeleri tenzil edildi tekrar binbaşılığa indirildi. 1909'dan 1923'e kadar Galatasaray Lisesi dahil bazı okullarda musiki öğretmeni olarak çalıştı. Cumhuriyet devrinde de öğretmenliğin yanı sıra Darülbedayi ve Darülelhan'da görev aldı. Zati Arca hemen hepsi çok sesli olan Türk makamları ile veya Türk musikisi havası içinde batı makamları ile pek çok marş ve başka eserler verdi. Mektepler için musiki kitapları yazdı. Ülkemizin ulusal marşı olan İstiklal Marşı'nı da besteleyen Zati Arca'nın bir de Tevfik Fikret'in bir şiiri üzerine yazdığı Galatasaray Lisesi marşı vardır: Mahur Mekteb-i Sultani Marşı (Aç sine-i feyyazını ey mehd-i ekabir....) Zati Arca 1951 yılında İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Kütüphane-i Musiki'den Talim Kıratı Musiki Kısmı Evvel

Oktay Aras Kitaplığındaki Zati Arca kitapları (1)