Zahit İmre

Prof. Dr. Zahit İmre 23 Ağustos 1918'de doğdu. Galatasaray Lisesi'nden sonra İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede lisansüstü eğitimini ve doktorasını tamamladı. İsviçre'nin Zürich, Almanya'nın Frankfurt ve Fransa'nın Paris Hukuk fakültelerinde çalışmalar yaptı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doçent oldu. Daha sonra Medeni Hukuk Kürsüsü profesörlüğüne atandı. 1986 yılında emekli olan Prof. Dr. Zahit İmre 8 Kasım 1989 tarihinde vefat etti

Bibliyografya

Doktrinde ve Türk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Halleri (1949), Zilyetlik Menkul Mülkiyeti ve Menkul Rehni Dersleri : 1951-52 Ders Takrirleri (1952), Türk Miras Hukuku (1968), La Résponsabilité Civile Provenant des Choses Dangéreuses en Droit Privé Turc (1968), Medeni Hukuka Giriş: Medeni Hukukun Temel Kavramları ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri (1971), Türk Miras Hukukunda Tenkis Talebi Hakkına İlişkin Bazı Önemli Sorunlar (1979), Miras Hukuku (Hasan Erman ile -1995 )

Oktay Aras Kitaplığındaki Zahit İmre kitapları (1)