Yüzyıllar Boyunca Üsküdar Cilt 1

Yazar : Mehmet Nermi Haskan
İsbn : 9759760614
Yayın Tarihi : Temmuz, 2001
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 511
Ölçü : 22,5 x 30 cm
Yayınevi : Üsküdar Belediyesi

Üsküdar, İstanbul'umuzun Asya kıtasındaki en eski yerleşim birimidir. Tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan ilçemiz, Fetih'ten önce bir İslam şehri olmakla İstanbul'un fethine de tanıklık etmiştir. Fetih'ten sonra, özellikle devlet ricalinin ikamet için en çok tercih ettiği yer olan Üsküdar, gerek devlet adamları, gerekse ahaliden diğer kimseler tarafından vücuda getirilen eserlerle üzerinde tarih hazineleri barındıran, devasa bir kültür şehri kimliği kazanmıştır. Üsküdar, bugün bile hayatın her alanına nüfuz eden derin bir tarihi dokuya sahiptir: Şehrin dört bir yanına yayılmış camiler, tekkeler, türbeler, mektep ve medreseler... Çeşmeler, sebiller, hamamlar... Görkemli saraylar, köşkler ve yalıların yanı sıra sıcak yuvalar hüviyetindeki mütevazı evler... Korular, mesireler, bahçeler... Hatta taş işçiliği ve hat sanatının emsalsiz numuneleriyle dolu birer açık hava galerisi hükmündeki mezarlıklar. Şehrin bizden önceki sakinleri olan ecdadımız bu şehirdeki kültür varlıklarını hangi medeniyet ve millete ait olursa olsun en iyi şekilde koruyarak bize emanet etmeğe çalıştılar. Onlar gibi, bu dokunun korunarak gelecek nesillere aktarılması konusunda hassasiyet göstermek, şehrin bugünkü sakinleri olarak bizim için de önemli bir sorumluluktur. Belediye olarak, Üsküdar'ımızın tarihi kimliğini oluşturan bu dokunun unsurlarını günümüz insanlarına tanıtmayı da kendimiz için aynı derecede önemli bir vazife sayıyoruz. Bu sebeple göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız imar, inşa, tamir, bakım, yenileme ve düzenleme çalışmalarının yanı sıra gerek görsel gerekse yazılı, çeşitli belgesel yayınlar hazırladık. Sayın Mehmet Nermi Haskan'ın elinizdeki eseri ise Üsküdar'ımızı en eski çağlardan bugüne, bütün yönleriyle tanıtan, sahasında yapılmış en kapsamlı ve güncel çalışmadır. Sayın yazarın uzun yıllarını vererek, büyük bir titizlikle hazırladığı eser; geniş bilgi birikiminin yanı sıra zengin görsel içeriği ile de Üsküdar'ımızın tarihi kimliğinin tanıtımında çok önemli bir boşluğu dolduracaktır... Yılmaz Bayat - Üsküdar Belediye Başkanı Bu vesile ile hazırlanması pek büyük emek, çaba ve fedakârlıklar gerektiren bu eseri, büyük bir özveriyle vücuda getiren yazar Sayın Mehmet Nermi Haskan Beyefendi'ye; eserin günyüzüne çıkması için gerekli maddi kaynağın temini konusunda gösterdiği çabalar sebebiyle Sayın Tuncer Gülcü Beyefendi'ye ve nihayet eserin, "Altın Şehir" Üsküdar'ımıza yaraşır bir titizlikle hazırlanarak okuyucuya ulaşmasında emeği bulunan herkese şükranlarımı sunarım…
******Mehmet Nermi Haskan