Yusuf Ziya Ortaç Yaşamı - Sanatı - Yapıtları

Yazar :
İsbn : 9753792425
Yayın Tarihi : Temmuz, 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 151
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Engin Yayıncılık
Bahsi Geçen : Yusuf Ziya Ortaç

Bu dizi, Batı dünyasında örneklerine sıkça rastlanan ama ülkemizde pek yaygın olmayan bir anlayış esas alınarak hazırlanmıştır. Türk edebiyatının belli başlı yazar ve şairlerini toplumun her kesiminden ilgili okuyucuya tanıtmak amacıyla hazırlanan kitapların en önemli özelliği, ele aldığımız yazar ya da şairin, yaşamı, sanatı ve yapıtları üstüne günümüze kadar yazılmış yazılan derleyerek özgün gibi gözükecek tanıtma yazılan sunma yerine; söz konusu araştırma ve incelemeleri olduğu gibi alıp, olabildiğince az kısaltma yoluna giderek, okuyucuya doğrudan doğruya yazarlarının ağzından vermeyi: yeğledik. Böylelikle okurun, edebiyat dünyamızın yeni' ve eski yazar, edebiyat tarihçisi ve eleştirmenlerinin, ilgilendikleri çağdaş ya da kendilerinden önceki yazar ve şairler hakkındaki görüş, düşünce ve yargılarını öğrenmesini amaçladık. Çok sayıda biyografik ve monografik çalışmayı, dergi koleksiyonlarını vb. tarayarak düzenlemeye çalıştığımız kitaplarda, konuyla ilgilenmiş eleştirmen ve edebiyat tarihçilerinin düşüncelerini, hatta aynı yazar üstüne zamanla değişmiş olan düşüncelerini, karşıt görüşleri bir arada sunarken yıllar öncesinin sararmış kitap ya da dergi sayfalarında kalmış önemli bulduğumuz yazıları da yeniden gün ışığına çıkarmak istedik. Okuyucunun ilgi duyduğu yazar ya da şair üstüne belli başlı akademik çalışmalardan da kesitler bulabileceği bu dizinin hazırlanışı sırasında kitaplaşmış ya da çeşitli dönemlerde çeşitli dergilerde çıkmış yazılarını kendileri veren, kaynak göstererek yardımcı olan, ulaşma olanağı bularak değerli katkılarından yararlandığımız ya da bütün çabamıza rağmen kendileriyle ilişki kuramadığımız ama hoşgörülerine güvenerek değerli yapıtlarından yararlandığımız yazar ve eleştirmenlere en içten teşekkür ve saygılarımızı sunuyor, bugün aramızda olmayan ve çalışmalarıyla edebiyat dünyamıza ışık tutmuş kalem adamlarımızı saygıyla anıyoruz... Ayrıca dizinin hazırlanmasında büyük emekleri geçen, İsmail Yerguz ve Öner Yağcı'ya katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
******