Yunus Emre

Yazar : İsmail Habib Sevük
Yayın Tarihi : 1955
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 100
Ölçü : 12 x 16,5 cm
Yayınevi : Hisar Kütüphanesi

Yunus Emre'nin maddi hayatına, yani hal tercümesine dair hiç bir vesika yoktur. Tek bilinen şey onun Porsuk'la Sakarya'nın birleştiği yerde bulunan Sarıköy'de doğmuş bulunmasından ibaret. Bu cihet, Abdülbaki Gölpınarlı'nın Yunus Emre kitabında anlatıldığına göre, Evkaf Müdürlüğü müfettişlerinden Halim Baki Kunter'in eski vakfiyeler üzerinde yaptığı tetkiklerle anlaşılıyor. Sarıköy merkezlikten çıkıp merkez Sivrihisar'a nakledilince orada Yunus namına yapılan dergâh yüzünden o küçük kasaba bir irfan merkezi haline gelir. Vakfiyeler işte bu ciheti gösteriyormuş. Bunun dışında Yunus Emre için tek hakikat kendi iki eserinden "Divan"ı kendi hayatında toplamış olduğudur: Yunus oldu ise adım ne aceb Okuyalar bu benim "Divan" mı beyti sayesinde kendi ağzından öğrendiğimiz gibi "Risale-tün-nushiyye ismini verdiği 573 beyitlik Mesnevi tarzındaki risalesinin son kısımdaki 566. beytin ilk mısraında…
******