Yorumlu İstanbul Kütüğü

Yazar : Rakım Ziyaoğlu
Yayın Tarihi : 1985
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 422
Ölçü : 16 x 23 cm
Yayınevi : TTOK

Rakım Ziyaoğlu hocamız ve arkadaşımız yıllardır kalbiyle, kalemiyle İstanbul'a bağlı bir kişidir. O'nun tabiat güzelliklerine, toprakları üzerindeki tarih ve sanat eserlerine, onda hangi biçimde olursa olsun hizmet edenlere, İz bırakanlara hayrandır. Rakım beyin on ikinin üstünde yayınlanmış eserleri arasında yarısından fazlası İstanbul'a aittir. İstanbul'a hizmet edenleri unutturmamak, onları gelecek nesillere tanıtmak ve örnek olarak göstermek, böylece de herkesin İstanbul'a bir şey vermelerini sağlamak için daima çaba harcamıştır. Bu amaçla şehrin en eski kuruluşu olan İstanbul Belediyesinin ve Başkanlarının tarihini ilk defa yayınlamış, Belediyenin tarihi kişiliğini ortaya çıkarmıştır. Belediyeyi medeni İhtiyaçların karşılanmasında ve şehrin her yönden yüceltilmesinde en önemli bir vasıta olarak göstermiştir. Rakım bey araştırma ve derlemelerinin çoğunu bu doğrultuda yapmıştır. İstanbul'un ilk Belediye Başkanı Hızır Bey Çelebi Tarihi, İstanbul Kadıları Şehreminleri ve Belediye Başkanları Tarihi, Cumhuriyet Devrinde İstanbul gibi eserler bu çeşit çalışmalarının başarılı birer mahsulüdür. Daha basılırken gözden geçirmek fırsatını bulduğum bu eserde de Belediye ve şehir bölümü önemli bir yer tutmaktadır. Ziyaoğlu'nun görüş ve düşüncelerinde Belediyeler ortak yaşayışın, aynı şehirde oturan kişiler arasında yardımlaşma ve dayanışmanın başladığı en mühim kurum olduğu gibi, demokrasinin de oluşma kaynağını teşkil ettiği yerdir. Elimizdeki bu "Yorumlu İstanbul Kütüğü" eserinde ilk kuruluş yıllarından başlayarak şehrin uğradığı her çeşit olaylar, yangınlar, depremler, şiddetli soğuklar gibi felaketler, sosyal ve ekonomik afetler, tükenmez bir sabırla derlenmiş, sıralanmış ve önümüze serilmiştir. Diğer bölümleri oluşturan Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de o yılların şahsiyetleri, olayları ve bunların bıraktıkları izler, abideleler, kalıntılar değerlendirilerek gösterilmekte, daha derin bilgi isteyenler için bir anahtar gibi ele verilmektedir... Ziyad Ebüzziya
******