Yönetmenler, Filmler, Ülkeler - 2

Yazar : Atilla Dorsay
İsbn : 9754340099
Yayın Tarihi : 1988
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 343
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Varlık Yayınları

"Yönetmenler, Filmler, Ülkeler" adlı kitabım oldukça ilgi görmüş ve kısa zamanda tükenmişti. (Yeni basımı önümüzdeki yayım yılında çıkacak). O kitabın önsözünde de bir tür "vaad" olarak ikinci ciltten söz etmiş ve ilk cildin içerdiği ülkelerin dışında kalan sinemalara ve yönetmenlere, bir ikinci ciltte yer verileceğini duyurmuştum. İşte başka çalışmaların ön plana geçmesi yüzünden geciken bu ikinci cilt, şimdi elinizde... İlk cildin önsözünde değinmiş olduğum gibi, sinemada önemli, yaratıcı yönetmen, "auteur" kavramı bir olgu... Ancak ne denli kişisellik taşıyan bir sanatçı olsa da, yönetmenin de belli bir toplumdan, o toplumun kendine özgü koşullarından süzülüp geldiği de bir diğer gerçek... Bu iki olgunun ışığında, bu kitap da, ilki gibi, öncelikle ülkelere ve ulusal sinemalara göre, ama onların içinde yer alan önemli yönetmenlere inerek düzenlendi. Bu ikinci ciltte önce Fransız sineması yer alıyor ve önemi oranında geniş bir yer kaplıyor. Bundan sonra 1960 sonlarından itibaren filizlenen Genç Alman Sineması, iki yönetmeniyle birlikte tanıtılıyor. Üçüncü bölüm, özellikle günümüzde yeniden önem kazanan ve sinema dünyasının ön planına geçen Sovyetler sineması... Son bölüm ise, Avrupa Sosyalist Ülkeler Sinemaları üzerine... Bu bölümde, Çek, Polonya, Macar, Romen ve Yugoslav sinemaları ve ünlü yönetmenleri tanıtılıyor. Her bölümün kendi içindeki bölümlenmesi, bölüm başların_ da ve nedenleriyle birlikte açıklanıyor. Önemli akımlara (Yeni" Dalga, Genç Alman Sineması, Sovyetler sinemasında yeni çıkışlar gibi) ve ulusal sinemalara (Macar, Polonya, Yugoslavya sinemaları vs.) değinen yazılar ya zamanında ya da bu kitap için günümüzde yazılmış... Tüm yönetmenleri tanıtan ve küçük, ama özgün birer yaklaşım niteliği içeren yazılar ise bu kitap için kaleme alındı. Böylece yaklaşık elli kadar yönetmen üzerine, sinemalarımızda ( kimi zaman ise dış veya iç şenliklerde) gösterilmiş filmlerin eleştirileriyle de bütünlenen özgün birer yaklaşım ve yararlı olacağını sandığım bilgiler var...
******