Yolsuzluğa Bakış İstanbul Örneği

Yazar : Kolektif
Yayın Tarihi : Nisan, 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 112
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : İ.Ü. İktisat Fak. Mezun ve Mensupları Vakfı

2001 yılında, İstanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi'nden 6 öğretim üyesi tarafından İstanbul Ticaret Odası'nın finanse ettiği bir alan araştırması yapılmıştı. Bu araştırma "Türkiye'de Yolsuzluğun Sosyoekonomik Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri" adını taşıyordu. 2001 yılından bu güne kadar geçen 6 yıl içinde, toplumun yolsuzluğa bakışı ne yönde değişti? Toplum bu gün yolsuzluktan daha önemli bir toplumsal sorun yaşıyor mu? Ayrıca seçim yılı olması itibariyle piyasa çeşitli anketler uçuşmakta, açıklanan anket sonuçları toplumun siyasi eğilimini birbirinden çok farklı oranlarda göstermektedir. Siyasi partiler ve çeşitli çevreler tarafından yapılan bu anketler, paralı anketler olduğu için, maalesef bilimsel ve teknik temellere dayanmamakta ve bunun içinde objektif sonuçlar ortaya çıkmamaktadır. İstanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı mütevelli heyeti bir toplantısında bu konuyu tartıştı. Daha objektif bir değerlendirme yapabilmek ve topluma daha doğru bilgiler sunmak ihtiyacı olduğuna karar verdi ve elinizdeki bu araştırmayı finanse etti. Vakfa ve mütevelli heyet üyelerine bu yaklaşımlarından dolayı teşekkürü bir borç biliriz. Elinizdeki bu alan araştırması kamuoyuna açıklandı. Kitap haline getirildikten sonra da, yasama, yargı ve yürütmede görevli herkese gönderilecekti r. Bu araştırmaya katılan arkadaşlarıma, sevgili iktisat Fakültesi öğrencilerine ve emeği geçenlere teşekkür ederim.
******