Yılmaz Altuğ

Prof. Dr. Hukukçu Yılmaz Altuğ, 20 Şubat 1925'te İstanbul'da doğdu. Ortaokulu ve liseyi Galatasaray Lisesi'nde okudu (1936-1944). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi (1948). Bir yıl Anadolu Ajansı İstanbul Şubesinde Fransızca çevirmen olarak çalıştı. Yedek Subaylığını Ankara ve İstanbul'da yaptı. Fulbright bursu ile gittiği ABD'de, Kentucky Üniversitesinde Devletler Hukuku Doktorasını tamamladı (1951-1954). İstanbul Hukuk Fakültesine asistan olarak girdi. (1954). 1956'da doçent oldu. ABD'de Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ziyaretçi öğretim üyeliği (1956-1961), Cenevre'de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinde Hukuk Müşavirliği (1962-1963) görevleri yaptı. 1964'te profesör oldu. Fransa'da Aix-en Provence Üniversitesi'nde (1974-1975), ABD'de Chicago Üniversitesi'nde (1981-1982) ziyaretçi profesör oldu. Devletler Hukuku Enstitüsü Müdürlüğü (1970-1973), Atatürk Devrimleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (1973-1983) ve İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanlığı yaptı. (1982-1983) İstanbul Hukuk Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat, İşletme, Veteriner ve Diş Hekimliği Fakültelerinde, Harp Akademilerinde, Deniz Harp Okulunda, Hava Harp Okulunda, Tütün Eksperleri Yüksekokulunda ders verdi. Prof. Yılmaz Altuğ 1983-1991 yılları arasında iki dönem Sivas milletvekili olarak TBMM.'de görev yaptı.
Yılmaz Altuğ 1 Mart 2014 yılında İstanbul'da vefar etti.

Bibliyografya

Turkey and Some Problems of International Law, Yabancıların Arazi İktisabı Meselesi, Yabancıların Hukuki Durumu 1968), Türk Devrim Tarihi Dersleri (1969), Çekoslavakya ve Ortadoğu Sorunları (1994), Devletler Özel Hukuku (1995), Çin sorunu, Devletler Hukuku El Kitabı, Devletler Hususi Hukuku, Devletler Hususi Hukuku Bakımından Mülteciler, Siyasi Tarih, Çin Vietnam Sorunu (1995), Biraz Hürriyet, Türk Milletlerarası Usul Hukuku, Terörizmin Dünü Bugünü Yarını, Terörün Anatomisi (1995), Parlamento Hukuku (2003)