Yılın Gazetecisi ve Yılın Röportajı Bizimkisi Zor Zanaat

Yazar : Tarık Dursun K.
Yayın Tarihi : Mayıs, 1990
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 237
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Yılmaz Yayınları

Bundan tam yüz kırk altı yıl önce, yani 1820 sularında, ekim ayının herhangi bir günü güneş her zamanki gibi Milos Adası'nın üzerine doğdu ve sabah başladı. Milos Adası, Ege Denizi'ndeki sayısız irili ufaklı adalardan -biridir ve üzerinde yaşayan insanlar, genellikle çiftçilik ve denizcilikle geçimlerini sağlarlar. Sözü edilen yıllarda Milos Adası, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindedir. Yani Milos bir Osmanlı adası, Miloslular da Osmanlı tebaasıdır. Miloslu köylü Yorgo Bettonis, 1820 yılının o ekim ayındaki bir perşembe sabahı, küçük kulübesinde uyandı, gözlerini açtı. Karısı çoktan kalkmış, çorbayı ateşe vurmuştu bile. Oğlu Antonio da kapı önünde dolaşıyor, çifte koşulacak iki yaşlı öküzü hazırlıyordu. Miloslu Yorgo Bettonis ile oğlu Antonio sabah çorbasını çabuk çabuk kaşıkladılar ve öküzlerini önlerine katıp tarlalarının yolunu tuttular. Bettonis'lerin tarlası evden hayli uzaktı. Uzaklığı bir yana, tarla üstelik taşlı, çorak bir tarlaydı da. Geldiler. Öküzleri güç bela çifte koştular, başladılar sürmeye. Gün ilerliyordu ya, sürme işinin ilerlediği pek söylenemezdi. Delikanlı Antonio huysuzlanan öküzleri elindeki dikenli sopasıyla dürtüklüyor, sonra bir koşu babasının yanına varıp sabana yükleniyordu. Ansızın hepsi birden durakladılar. Öküzler yüklendiler ama sabanı toprağın yüzünden çekip çıkaramadılar. Baba oğul da boşuna direndiler. Sabanın ağzı takılmıştı, yürümüyordu...
******