Yeşilçam Günlüğü

Yazar : Ayşe Şasa
İsbn : 9758719408
Yayın Tarihi : Ekim, 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 224
Ölçü : 15 x 22,5 cm
Yayınevi : Gelenek Yayıncılık

1990 yılından başlayarak Dergâh Dergisi'nde yayınlanan "Yeşilçam Günlüğü" sinema zanaatı alanındaki uzun bir arayışın ve aşama aşama gelişen sancılı bir iç-muhasebenin ürünüdür... Ne anı, ne sinema eleştirisi, ne de makale formuna uyan bu yazılar, zanaat sorunlarıyla ilgili serbest çağrışımlardan, birbirleriyle ilintili çağrışımlardan oluşuyor... Sinemaya adım attığım 60'lı yıllarda Türk düşüncesinde yerli bir perspektif getirmek için büyük çabalar göstere rahmetli romancı Kemal Tahir ile sinema alanında onun fikirlerinden esinlenen Halit Refiğ, Metin Erksan gibi sinemacılarla yaptığımız yoğun sohbetler, beni derinden etkilemişti. Anti-Batıcı Marksistler olarak o dönemde geliştirmeye çalıştığımız sistematik, 70'li yılların ortalarına doğru beni tatmin etmekten artık uzaktı. 80'li yıllardan başlayarak kimliğimi yeni bir boyut çevresinde derinleştirmeye çabalıyordum... Tevhit düşüncesi, İslam metafiziği, tasavvuf, bu yeni boyutun odağını teşkil etmekteydi. 1989'dan sonra dahil olduğum dost çevresi, beni sinema yazıları konusunda yüreklendirdi. Dergâh Yayınları sahibi Ezel Elverdi'nin, editör Mustafa Kutlu ve İsmail Kara'nın, eşim senarist Bülent Oran'ın sürekli teşvikleri olmasaydı, "Yeşilçam Günlüğü" pek çok noktalarda kesintiye uğrayabilirdi...
******Ayşe Şasa

Oktay Aras Kitaplığındaki Ayşe Şasa Kitapları (1)