Yenikapı Mevlevihanesi

Yazar : Mehmet Ziya
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 245
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Tercüman 1001 Temel Eser

Büyük bir İstanbul tarihçisi ve İhtifalci Mehmet Ziya Bey, İstanbul'da surların hemen dışında kurulup uzun yıllar Mevleviliğin en önemli merkezlerinden biri olan tekkeyi tüm teferruatıyla ele alıyor. Eser, hatıraların, gözlemlerin, tarihi ve siyasi anekdotların da aktarıldığı ve yazarın akıcı anlatımıyla herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir belge niteliği taşıyor. Mevlevi ayininde Sema dediğimiz dönüş güneş sistemini anlatır: Şeyh güneştir, etrafında dönenler gezegenlerdir. Hem güneşin etrafında hem kendi etraflarında dönerler. İÇİNDEKİLER: İslamda Felsefe ve Tasavvuf - Meşhur Filozoflar Ve Mutasavvıflar - Mutasavvıfların Meslek ve İçtihatları - İslam Felsefesinde Üç Meslek - Mesnevi-i Şerif - Mevlana, Meslek ve Meşrebi - Yüksek Mevlevilik Tarikatı - Büyük mevlevilerin görüşleri - Yeni Kapı Hanikahı (Tekke. Dergâh) - Kurucusu - Tarih Devirleri - İyilik Sevenlerin Faydalı Tesirleri - Post Nişinleri (Şeyhlik postunda oturanlar) - Hal Tercümeleri - Eserleri - Sonraki Mevlevi Düşünürlerinden Mesnevihan (Mesneviyi erler bilen, okuyan ) şeyh Osman Selahaddin ve Mehmed Celaleddin Dede Efendiler - Bilim ve siyaset Hayatları - Mevkilerinin önemi - Eserleri - Dergâhın Padişah Tarafından Yeniden Yaptırılması - Tarih Kasideleri - Çelebi Efendiye, büyük Şeyhlere, dostlara Hitabe.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Mehmet Ziya (İhtifalci) Kitapları (1)