Yeniçeri Mezartaşları

Yazar : H. Necedt İşli
İsbn : 975926305x
Yayın Tarihi : Mayıs, 2009
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 103
Ölçü : 15 x 23 cm
Yayınevi : Turkuaz Yayınları

Mezarlıklar ve Osmanlı mezartaşları hakkında son yıllarda artan ilgi sonucu irili ufaklı pek çok yayın göze çarpmaktadır. Anadolu' da mahall1 idarelerin kültür yayını olarak pek çok bölgesel mezartaşı kitabesi kitabı yayımladıkları ya da çeşitli monografilerde bu konuya da yer ayırmış oldukları görülmektedir. Bu faaliyete İstanbul mezarlıkları ve mezartaşları hakkında yapılan çalışmalar da artarak eklenmektedir. Fakat Osmanlı payitahtı İstanbul'un mezarlıkları için -köy, kasaba, vilayet mezarlıkları hakkında olduğu gibi- hüküm vermek, yorum yapmak pek kolay değildir. Son yıllarda toplumsal bir vurdumduymazlıkla hep birlikte tahrip ettiğimiz eski mezartaşları ve mezarlıklar hakkında iyi bir arşiv oluşturmuş olmak, tahribatın başladığı 1960'lı 70'li yıllardan itibaren mezarlıklarda dolaşmış, tespitler yapmış olmak gerekir. Örneğin Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nın yeni definlere açılmamış durumunu, bakir bölgelerini görmemiş, fotoğraflama yapmamışların Karacaahmet Mezarlığı tipolojisi hakkında hüküm vermeleri pek sağlıklı bir durum değildir. Taş kıyımını gizlemek, şehir hayatı ile mezarlıkların ilişkisini kesmek adına mezarlıklarımıza örülen duvarlardan, yeni mezar uğruna yok edilen eski taşlardan sonra mevcut genel mezarlıklar hakkındaki yorumlar birtakım soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir. 1970'li yıllarda taş kıyımının henüz başlamadığı, pek çok kabrin orijinal haliyle yerinde durduğu, çevre yolu istimlak1erinin mezarlıklarımızı hallaç pamuğu gibi atmadığı bir dönemden itibaren taş tespitine başlayan H. Necdet İşli'nin "Yeniçeri Mezartaşları" çalışmasını, yayımlanmayı bekleyen dosyaları arasından çıkararak araştırmacılara sunmak, Turkuaz Yayınları adına gurur verici bir faaliyettir. Üstadı İ. Fazıl Ayanoğlu'nun birikimlerinin de mümessili kabul edilen H. Necdet İşli'nin mezartaşları ve kitabeler ile ilgili diğer çalışmaları da bu kitabın ardından peş peşe yayımlanacaktır.
******