Yeni Türkiye

Yazar : Ahmet Şükrü Esmer, T. Z. Tunaya, H.A. Yücel, ...
Yayın Tarihi : 1959
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 415
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Nebioğlu Yayınevi
Bahsi Geçen : Hasan Ali Yücel, Tarık Zafer Tunaya

Türk - Amerikan üniversiteliler Derneği böyle bir eserin hazırlanmasının çok lüzumlu ve faydalı olacağına kani olarak bir ilim heyeti kurdu ve bu eserin vücuda gelmesi için çalışmalara başladı. Bu sırada kitabın hazırlanmasında lüzumlu araştırmaları yapmak ve eserleri telif etmek için lüzumlu maddi yardımı Rockefeller Vakfı yaptı. Derneğimiz bu vakfa bu iş birliğinde gösterdiği anlayışa ve yaptığı yardımlara teşekkürü bir borç bilir. Rockefeller Vakfı kitap projesinin tahakkuku için mali yardımı yapmış ve Derneğimiz bu eserin vücut bulmasına çalışmış ise de bu yazılarda belirtilen fikirler tamamıyla müelliflerine aittir. Bu eserdeki yazılar 1959 yılından önce yazılmıştır; etütlerin toplanması, redaksiyonu ve baskısı sıralarında Türkiye'de büyük değişiklikler olmuştur. 27 Mayıs İnkılabı ile de Türkiye yeni bir devrin kapılarını açtı. Bu eserde tarihi, hukuki, iktisadi ve kültürel etütler ile bu devreden önceki durumun tahlil ve tespiti yapılmış bulunmaktadır. Eserin adı olan Yeni Türkiye tabiri Osmanlı İmparatorluğunun kapanışı neticesinde Atatürk inkılapları ile başlayan yeni görüş ve yaşayışın ifadesidir. Eserde geçen "bugünkü ve halen" ifadeleri de yine 1915-19 yıllarını anlatmakta olduğu gözönünde tutulmalıdır. Bu bakımdan bu etütlerin bugün tarihi bir değeri de bulunmaktadır. Türkiye'nin tanınmış ilim adamlarının müşterek mesaisi ile vücuda gelen bu eser dört kitaba ayrılmıştır. Birinci kitapta Prof. Enver Ziya Karal ve Prof. Ahmet Şükrü Esmer Türkiye'nin siyasi tarihini ve diplomatik oluşmalarını incelemektedir. Hukuki problemleri ihtiva eden ikinci kitap Prof. Hüseyin Naili Kubalı, Hasan Refik Ertuğ ve Prof. Tarık Z. Tunaya tarafından hazırlanmıştır. Bu kısımda Cumhuriyetin kuruluş anayasası, Türk Basınının gelişmesi ve partilerin inkişafı mevzuları bulunmaktadır. Üçüncü kitapta ekonomik ve sosyal problemler Ord. Prof. Ömer Celal Sarç, Prof. Sabri Ülgener, Doç. Osman Okyar, Prof. Orhan Tuna tarafından tetkik edilmiştir. Bu etütler Türkiye'nin ekonomik bünye tahavvüllerini, iktisadi gelişmeyi, dış ticaret ve yabancı sermaye meseleleri ile sanayileşme neticesinde doğan işçi ve işveren problemlerini gözden geçirmektedir.
******Sadettin Kılıç...

Oktay Aras Kitaplığındaki Sadettin Kılıç..., Ahmet Şükrü Esmer, Hasan Ali Yücel, Tarık Zafer Tunaya Kitapları (66)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...