Yeni Türk Şiirinin Kurucularından Tevfik Fikret

Yazar : Hasan Akay
İsbn : 9789944997270
Yayın Tarihi : Nisan, 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 250
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : 3F Yayınevi
Bahsi Geçen : M. Tevfik Fikret

Bugüne kadar Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı üzerinde bir hayli emek ürünü çalışma ortaya konulmuş, yeniliklerin niceliğine ve niteliğine ilişkin birçok yayım yapılmıştır. Biz, bugüne kadar -eski, yeni, eskimeyeni, eskiyeni dahil olmak üzere- yapılmış çalışmalara değerli bulduğumuz yeni ha1ka1ar eklemek; tarih, siyaset, toplum, edebiyat, kültür ve medeniyet tarihimizin uzun zamandır üzerinde çok şey söylenmiş olmasına rağmen çok az şey söylendiğine inandığımız köklerini yeni ve diri bir dikkatle tekrar incelemek ve Türk okuyucusuna bir dizi halinde sunmak istedik. Bu dizinin amaçlarından biri, mevcut malzemeden elde edilen, tadı, cinsi ve çeşnisi değişik ürünleri, aşı meyveleri de dahil olmak üzere, edebiyat ve düşünce tarihi bahçesine eklemektir. Kuşkusuz bu çalışmaların temelinde seçkiler yer almaktadır ve bunlar, tek tek ve bütünle ilişkili olarak yapılan değerlendirmeler açısından olduğu kadar, devirle ilişkisi, önemi ve hazırlayıcısının bu konudaki beğeni düzeyini sergilemesi açısından da gerekli bir temellendirmeyi içermektedir. Bu önemlidir; çünkü bugüne kadar yapılmış bazı çalışmalarda görüldüğü üzere, büyük bir şairin bazen -ya bizzat şairinin pek değer biç-memesi ya gerçek şiirden anlayanların iltifat etmemesi ya da sıradan, harcıâlem şeylerin hiçbir olağanüstü1ük, yenilik, tazelik, kalıcılık özü içermeksizin söylenmiş olması vb. sebeplerle- her nasılsa yaygınlık kazanmış bazı ürünlerinin, hatta -değerinin veya değersizliğinin farkına varılmaksızın- en değersiz şiirlerinin seçildiği dikkati çekmekte, -biraz değeri bilinmediği, biraz da bedeli ağır olur kaygısıyla "gerçek şiir"leri gerçek şiir olarak takdim edebilme cesareti gösterilemediği, ürkek davranıldığı, ya da güvenli yol olarak benimsendiği için- asıl şiirlerinin gözardı edildiği gözlemlenmektedir...
******

Oktay Aras Kitaplığındaki M. Tevfik Fikret Kitapları (59)