Yeni Galata Köprüsü İle Eminönü ve Karaköy Meydanlarının Yapımı

Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 98
Ölçü : 21 x 29,7 cm
Yayınevi : Bayındırlık ve İskan Bak. Karayolları Gn. Md. 17.

Osmanlıların İstanbul'u almalarını müteakip umumiyetle Eminönü - Sultanahmet - Yedikule civarındaki yerleşimler sur dışına taşarak şehrin boyutlarını geliştirmiştir. Karaköy cihetinde de nüfus ve ticari faaliyetlerin artması Eminönü tarafındaki idari ve ticari faaliyetlerle olan bağlantısını sağlanması mecburiyetini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle Haliç'i artık sandallarla değil de süreklilik arzeden bir köprüyle geçme fikri belirmiştir. (1481 -1512) Osmanlı Sultanı II. Beyazıd devrinde 1504-1506 yıllarında Haliç'e bir köprü yapılması ile ilgili olarak Leonardo da Vinci, Michel Angelo, Arnold von Harff davet edilmişlerdir. Leonardo da Vinci'nin Sultan'a yazdığı mektuptan Osmanlı arşivleri "Cineviz'den Linarda adlı kâfir(in) gönderdüğü mektup suretedür" şeklinde bahsedilmektedir. Bu mektupta Leonardo; Sultan'a 4 teklifte bulunmaktadır. i. Su ile değil sadece rüzgâr ile çalışan yeni bir değirmen projesi. ii. Gemilerdeki suyu çekmek için yeni bir pompa projesi iii. Bu teklifte de Leonardo, Sultanın Galata'dan İstanbul'a bir köprü yaptırmak istediğini fakat bu işi yerine getirecek bir Mimar aradığını ve bulamadığını bildiğini belirterek kendisinin bu işi yapabileceğini yazmaktadır. Diğer taraftan Leonardo da Vinci'nin Paris'te Institut de France kitaplığında bulunan notları ve taslakları arasında Codex'de Haliç üzerinde inşa etmeyi tasarladığı köprünün basit bir şeması bulunmaktadır. Bu şemaya göre Köprü 40 Floransa arşını genişliğinde; su yüzünden 70 arşın yüksekliğinde boyu ise 600 arşın olup bunun 400'nün su üstünde 200'ünün de karada teşkil edildiği görülmüştür.
******