Yeni Elektroteknik II/1 Piller ve Akümülatörler

Yazar : Refik Fenmen
Yayın Tarihi : 1943
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 64
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Akba Kitabevi

Enerjinin her hangi bir nev'ini elektrik enerjisine değiştiren aletlerle makinalara, elektrik generatörü denir. Kimya enerjisini elektrik enerjisine değiştiren generatör kimyevi pil, ısı enerjisini elektrik enerjisine değiştiren generatöre termo-elektrik pili, makina enerjisini elektrik enerjisine değiştiren generatöre dinamo adı verilmiştir. Bir elektrik generatörü, türlü enerjileri, enerjinin sakımı prensibine uygun olarak elektrik enerjisine değiştirir. Bu demektir ki, generatör, türlü enerjilerden ne miktar alırsa, eşit değerde elektrik enerjisi ile faydasız enerji (ısı) verir. Tulumbalar, suyu yoktan var etmeyip ancak alçaktan yükseğe çıkardığı gibi, generatörler dahi, elektriği yoktan var etmeyip, alçak potansiyelden yüksek potansiyele çıkartırlar... Direkt cereyanlı generatörlerde iki mühim nokta vardır: Yüksek potansiyelli olan birinden cereyan, dış devreye çıkar, buna pozitif kutup; alçak potansiyelli olan diğerinden cereyan generatöre girer, buna da negatif kutup denir. Bu tabirlerdeki pozitif ve negatif kelimelerinin cebirle hiç alakası yoktur. Elektrik kütlelerini, generatörün içinde harekete koyan sebebe, generatörün elektromotor kuvveti kısaca (e.m.k.) denir. Bunun neticesi olarak, generatörlerin kutupları arasında bir potansiyel farkı meydana gelir ki, buna da, generatörün tansiyonu adı verilir. (e.m.k.) ile tansiyonun volt birimiyle ölçüldüğünü biliyoruz. Bir generatörün (e.m.k.) i sabit değildir; umumiyetle, verdiği cereyana göre değişir. Bu sebepten, generatörün (e.m.k.) inden bahsederken cereyanın hangi değerine bağlı olduğunu da bildirmelidir. Bununla beraber, sabit pillerle akümülatörler gibi, öyle generatörler vardır ki, bunların (e.m.k.) i verdikleri cereyana göre değişmez. Bir generatörün, dış devresi açık iken, yani, cereyan vermeksizin işlemesine, boşa işletilmesi; dış devreye cereyan vererek işletilmesine yüklü işletilmesi denir.
******