Yeni Edebiyat Sosyalist Gerçekçilik

Yazar : Suphi Nuri İleri
İsbn : 975713225x
Yayın Tarihi : Mart, 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 357
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Scala Yayıncılık

"Yeni Edebiyat" dergisi yazın alanında olduğu kadar, siyasi ha-yatımızda da çok önemli yeri olan bir dergidir. Derhal şunu belirtelim, "Yeni Edebiyat" dergisi Türkiye Komünist Partisi'nin o dönemdeki legal yayın organıydı. Hatta yazarlarından Ali Rıza (Çelik) Parti Genel Sekreteri Reşat Fuat Baraner'in kendisi idi. Yine yazarlarından Zeki Baştımar Parti'nin bir sonraki sekreteri olacaktı, dergiye yazı ve şiir yazanların birçoğu TKP üyesi veya hiç olmazsa sempatizanı idiler. "Atatürk ve Komünizm" kitabımda açıkladığım gibi Komünist Enternasyonal kararı ile ı 936 yılında Parti "Separat" çalışma şekline, yani ademi merkeziyetçi bir duruma girmişti. Bu gelmekte olan II. Dünya Savaşı konjonktüründe Sovyetler Birliği tarafından öngörülmüş bir tedbirdi. 1942 yılında ise dünyada Komünistler, "Anti Faşist Demokratik Cepheler" kurma görevini üstlenince, Türkiye'de de Parti bu amaçla yeniden merkezi çalışma düzeyine girdi. "Yeni Edebiyat" bu dönemin hazırlık safhasını teşkil eder. Ancak resmi Parti kurma olanağı olmadığı gibi legal komünist yayın da yasaktı, hatta Karl Marx'ın ismini kullanmak bile olanaksızdı, o kadar ki bu kitapta yer alan "Realizm Tartışmalarında" Abidin Dino "Bir Tenkide Cevap" yazısında şöyle bir tümce kullanabilmiştir: "Hegel'den sonra gelen müspet yeni nazariye ve merhaleler, Hegel'in yanlış fikirlerini reddetmekle beraber, Hegel'in diyalektiğinde mevcut olan "rasyonel tohumu" mutlak hakikatin bir cüzü olarak kullanmıştır."
******Suphi Nuri İleri