Yeni Başlayanlar İçin Siyaset Bilimi

Yazar : Cengiz Çağla
İsbn : 9786055671860
Yayın Tarihi : 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 376
Ölçü : 12,5 x 19 cm
Yayınevi : Omnia

Bu kitabın temelde iki hedef kitlesi var. İlki siyaset bilimi ve insan-bilimleri alanına yeni gelen öğrenciler. Diğeri siyasete ilgi duyan, siyasal olgu ve kavramlarla ilgili bilgilerini biraz derinleştirmek isteyen, okumayı seven herkes. Türkiye'de yüksek ve orta eğitim kurumları arasında maalesef derin yaklaşım farkları mevcut. Orta eğitimde ahlak, sosyoloji, felsefe, tarih, mantık, psikoloji gibi alanlar ciddi olarak ihmal ediliyor. Neredeyse tümüyle meslek sahibi olmaya ve geçimini sağlamaya koşullanmış bireyler yetiştirmeye dönük bir eğitim sis-temimiz olduğu söylenebilir. Böyle olunca, üniversitenin anlamı erozyona uğruyor, iyi, doğru ve güzel üstüne konuşmak, mutluluk üstüne felsefi tartışmalara girmek önemsizmiş gibi algılanıyor. Bu büyük bir yanılgı. Siyaset, ülkemizde uzun yıllar tehlike ve tuzaklarla dolu, uzak durulması gereken bir alan olarak gösterildi. Bu da büyük bir yanılgıdır. Halbuki Aristoteles'in "bütün bilimlerin anası" kabul ettiği siyaset özü itibariyle ahlakla, iyiyle, güzelle, doğruyla derinden bağlantılı bir olgu. Bu kitabın temel hedefi bu algılamayı yeniden kurmaktır. Bu amaçla öncelikle siyasetin ve siyaset biliminin tanımı, diğer insan bilimleriyle ilişkisi ve temel teorik yaklaşımlar üstünde durulmuştur. Olguları tanımlama çabası bizi geliştiren· en önemli faaliyetlerden biridir. "Devlet nedir?" sorusunu ele alacak olursak, soruyu kimin sorduğu, kimin yanıtladığı ve hangi devletin kastedildiği özel bir önem taşımaktadır…
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Cengiz Çağla Kitapları (3)