Yazılar (1937-1962) - Yazılar 5

Yazar : Nazım Hikmet
İsbn : 975418156x
Yayın Tarihi : Nisan, 1992
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 143
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Adam Yayınları

Kırmızı fesli, mavi püsküllü Müslüman Faslı nefer... Kolunu şöyle bir asırların arkasına salsan, önlerinde din bayraklarını, günlük kokulu salipleri taşıyan din ordularını, Katolik Kilisesi'nin Müslüman kanına susamış rahiplerini görürsün. Engizisyon mahkemelerinde lokma lokma doğranan babalarının cesetlerini görürsün. Kırmızı fesli, mavi püsküllü Müslüman Faslı nefer... Asırların içine soktuğun elinle, tarihin devirlerini bir karıştırsan, Endülüs hazinelerini yağma eden İspanyol şövalyelerinin hala başının üstünde salladıkları derebeylik kılıçlarını görürsün. Dün, senin muazzam medeniyetini yıkan, seni toprağının üstünde köle yapan din orduları, kral orduları, Malaga şarabıyla sarhoş olan kâşanelerin sahipleri, bugün Cumhuriyet'in halk ordularını esir etmek için, Katolik Kilisesi'ni kurtarmak için harp ederken, sen de ön saftasın. Bir şehrin, hatta bir devrin medeni terakkisi bir cepheden nakil vasıtalarıyla ölçülür. Hayvan, ilk insan cemiyetinin vasıtasıdır. Kervan, kağnı, araba, Ortaçağın. Otomobil, tramvay, otobüs, kamyon, medeni devrin vasıtalarıdır. İnsanın nakil vasıtası olarak kullanılması hangi devre aittir? Bu sual, cevaptan uzaktır. İnsanla hayvan arasında tabii bir münasebet bulunabilir. İnsanla hayvan arasında içtimai bir münasebet, ancak geri bir teknikle yürüyen, insanın hayvan gibi istismar edildiği ülkelerde bulunabilir. Türkiye, iktisadi, içtimai, zirai 'ileri teknik' kurmak ateşiyle yanıyor. Bunun içindir ki, eşeğin ve hayvanın yük taşımasını men ediyor. Yasak, kanun olarak çok kuvvetlidir. Fakat hayat ve imkân kanundan da kuvvetli. Kanunu, yasağı hayata uydurmak için pratik imkânlarını da beraber yaratmak lazım. Eşek yük taşımayacak... İnsan sırtı özel bir semer vazifesi görmeyecek... Ne zaman? Medeni memleketlerin tatbik ettiği tekniği, usulleri hayatımıza tatbik edebildiğimiz gün... El arabaları, ekspres teşkilatları, eşyaları kamyonlarla, bir taraftan ötekisine, millerle mesafe uzaklara bir telefonla nakledebildikleri zaman... Yasak, hayata girmek istiyorsa, bu teşkilatları da beraber yaratmalı…
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Nazım Hikmet Ran Kitapları (140)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...