Yazarlar ve Çevirenler

Yazar : Ferit Ragıp Tuncer
Yayın Tarihi : 1952
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 169
Ölçü : 14 x 20 cm
Yayınevi : İnkılâp Kitabevi

1885'de Bağdat'ta doğdu. Alusizade Arif Hikmet Beyin oğludur. Annesi Bağdat'ın asil ailelerinden biri olan Kahyazadelerdendir. Annesinin babası o zamanın âlimlerinden ve ilk Ayan Meclisi üyelerinden Emin Efendidir. Babasının çeşitli kazalarda kaymakamlıkla dolaşmasından dolayı tahsilini normal bir şekilde ilerletememiştir. 12 yaşında ilköğrenimini bitiren Haşim 1896 yılında tahsiline devam etmek üzere İstanbul'a yollanmıştır. İstanbul'a gelince Türkçe konuşmasını bilemediğinden evvela (Nümune-i Terakki) Rüştiyesinde bir yıl okumuş, ondan sonra Galatasaray lisesine girmiştir. Daha okulda iken şiir yazmağa başlamıştı. Yazdığı şiirleri dergilere yolluyordu. 1907 yılında liseyi bitirince Tütün Reji idaresine memur olarak yerleşmiş. Sonra İzmir lisesinde Edebiyat öğretmeni olarak üç yıl kadar kalmıştır. Tekrar İstanbul'a dönen Ahmet Haşim o sırada Maliye Nezaretine mütercim olarak yerleşmiş, fakat biraz sonra Düyunu Umumiye'de açılan bir sınava girerek kazanmış, bu sefer Düyunu Umumiye'de bir ödev almıştır. Birinci Genel Savaşta Çanakkale ve Aydın'da askerlik yapmış, savaş sonunda ise iaşe müfettişliğinde ve Osmanlı Bankasında vazife almıştır. Cumhuriyetten sonra 1929'da Güzel Sanatlar Akademisinde Estetik, Mülkiye Okulunda ise Fransızca öğretmenliği yapmağa başlamıştır. Ölümünden evvelki son zamanlarda Anadolu Demiryolları İdare Meclisi üyeliğinde bulunuyordu. Zaten evvelden beri devam edegelmekte olun hastalığı bu sırada fazlalaştığından Frankfurt'a gitmiş ve İstanbul'a dönüşünden biraz sonra 47 yaşında olduğu halde gözlerini 4 Haziran 1933'de hayata kapamıştır: Ömrünü bekârlıkla geçiren Ahmet Haşim, ölümünden dört gün evvel nikâhlanmıştır…
******