Yavuz Görey

Heykeltıraş Yavuz Görey, 27 Ağustos 1912'de Cenevre'de doğdu. Janson de Sailly (Paris), St. Joseph (Kadıköy) ve Galatasaray Liselerindeki öğreniminin ardından üç yıl (1929-1932) Institut Van Herch'de (Belçika) özel matematik öğrenirken, aynı kentin Güzel Sanatlar Akademisinde, gece kurslarında desen çalıştı. Bu çalışmalarını Lausanne Kanton Desen Okulu'nda sürdürdü. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, Namık İsmail Atölyesindeki bir yıllık desen, heykel atölyesindeki gene bir yıllık çalışmanın ardından 1937'de Berlin'e gitti. Burada Prof. Kolbe ile Noach'ın bronz dökümevinde tanıştı. Ünlü yontucu Prof. R. Belling'in İstanbul'a gelişi üzerine gene Akademi'ye dönerek Belling'in talebesi oldu ve heykel bölümünü bitirdi (1942). İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Atatürk başı (1941), Samsun Merkez Bankası kabartmaları, Mısır Müzesi için Kavalalı Mehmet Ali Paşa heykeli, İran prensesi Eşref'in büstü (1943), İstanbul Üniversitesi önündeki Atatürk ve Gençlik Anıtı (1955), Devrek Atatürk Anıtı (1962), Aksaray/Niğde Atatürk heykeli (1965), Bartın Atatürk heykeli (1968), Dumlupınar Büyük Atatürk Anıtı (1973), Burdur Anıtı (1976) öne çıkan yapıtlarıdır. Yavuz Görey aynı zamanda eğitimci olarak da görev yaptı. İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesinde 1958 yılında başladığı öğretim çalışmalarına uzun yıllar devam etti. Modelaj dersini tek başına yüklendi ve temel tasarım dersi verdi. Berlin Teknik Üniversitesi'nde "Ritm ve Doku' çalışmaları eğitim ve yönetimlerine katıldı. Yavuz Görey 1995 yılında vefat etti.

Bibliyografya

Günümüz Elli Üç Türk Sanatçısı (Gültekin Elibal )

Oktay Aras Kitaplığındaki Yavuz Görey kitapları (1)