Yavuz Gör

Yavuz Gör, 2 Kasım 1922'de Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Galatasaray'da yaptı. 1948 ylında Mülkiye'ye bitirdi. 1949 yılında Dışişleri Bakanlığında, meslek yaşamına başladı. 1950'de Ticaret ve İktisat Dairesinde 3. katip, 1952'de Washington Büyükelçiliğinde önce 3., 2. ve sonra başkatip, Meksika ve Kabil Büyükelçiliklerinde başkatip ve ortaelçi, 1960'da Merkez'de Afrika Dairesinde Şube Müdürlüğü, daha sonra Sofya, Viyana, Oslo'da ortaelçilik ve müsteşarlık gibi çeşitli görevlerde bulundu. Yavuz Gör, 1987 yılında emekli oldu. ABD, Meksika, Afganistan, Bulgaristan, Avusturya, Norveç, Romanya ve Lübnan'daki görevleri sırasındaki gezgin yaşamının izlenimlerini "Seyahatname' adlı kitabında anlattı. Bu kitap, Şubat ve Mart 1996 ayları içinde, 45 bölüm olarak "Cumhuriyet"te yayınlandı. 1991 yılından beri Cumhuriyet gazetesinde dış politika ağırlıklı yazılar yazmaktadır.

Bibliyografya

Seyahatname (1996), Yakın Doğu Mitolojisi

Oktay Aras Kitaplığındaki Yavuz Gör kitapları (1)