Yaşama Bilgisi

Yazar : Selim Sırrı Tarcan
Yayın Tarihi : 1942
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 59
Ölçü : 12,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Maarif Matbaası

Bu kitap, ilk okulların ileri sınıflarında bulunan çocuklarımız için yazdırılmıştır. Amacı, talebemizin yaşama bilgisi dediğimiz hayat göreneğine alışmalarıdır. Genel terbiye ve bilgi konuları için kurulmasını tasarladığımız çocuk kütüphanesinin birinci kitabı olarak Yaşama Bilgisini basmamız, bütün bilgi ve melekenin medeni vasıfta yaşamayı sağlamak için olduğu hakkmdaki inanımızdan gelmiştir.
Bu kitapta yalnız terbiye kuralları sıralanmakla kalmamış, her kuralın nasıl bir temele dayandığı da gösterilmiştir. Yaşama bilgisi, ahlâkın, sağlık bilgisinin ve medeni insanlarca kabul edilmiş birtakım geleneklerin tatbikidir.
Ahlâk ve sağlık bilgisi bakımından yeter derecede ilerlemiş bir insan, yaşama bilgisinin esaslarını elde etmiş sayılabilir. Çünkü, hiçbir yaşama bilgisi kuralı bu iki temele aykırı olamaz. Yaşama bilgisi, insanların biribiriyle münasebetlerini kolaylaştırır, daha bahtiyar ve daha rahat bir hayat sürmelerini sağlar, insanın yaradılışındaki kaba ve rahatsız edici tarafları yumuşatır.
Türklerin edep kuralları bütün tarih boyunca başka insanlara incelik örneği olmuştur. Çocuklarımız bu bakımdan daima gelişmeye hazır bir içduyu taşımaktadırlar. Ana ve babalarla biz öğretmenlere düşen, onların ruhundaki bu anıklığı verimli bir surette açığa çıkartmaktır. Yaşama Bilgisi kitabı bu yolda meslektaşlarıma faydalı bir yol göstericilik yapacaktır ümidindeyim.
İlk okullar için yazdırılmış olan bu kitabı, ilk okula öğretmen yetiştiren Köy Enstitülerimizle Şehir Öğretmen Okullarımızda bulunan, yarının genç öğretmenleri bir ders kitabı olarak tanımalıdırlar. Diğer okullarımızdaki talebelerimiz için yeni yaşama bilgisi kitapları çıkıncaya kadar bu terbiye kurulularındaki öğretmen arkadaşlarım aynı kitaptan faydalanabilirler.
Ülkümüz, Türk çocuğunu güzel konuşur, büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi beslemesini bilir, her bakımdan olgun, yetişkin ve uygar bir insan olarak yaşar görmektir.
6 / Eylül / 1942
Maarif Vekili
Hasan-Âli YÜCEL

******