Yapıların Direnimi 1. Cilt

Yazar : Zinde Kip
Yayın Tarihi : 1971
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 533
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Arı Kitabevi Matbaası

Bu yapıt bir ders kitabıdır. Yapıt, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat bölümünde 8 yıldır vermekte olduğum "Mukavemet" derslerini kapsamaktadır. Yapıların Direnimi (Mukavemet) gibi çok sayıda eserin yer aldığı klasikleşmiş bir bilim alanında orijinal görüş ve buluşları içeren bir yapıt meydana getirmek çok güçtür. Yapıtın hazırlanmasındaki amaç, öğrencilere "Mukavemet" in temel konularını basit bir tarzda açıklamak ve bunların nerelerde uygulanacağını göstermek olmuştur. Her konunun analizinden sonra, bu konuyla ilgili problemler çözümleriyle birlikte verilmiş; Ahşap yapılar, Çelik yapılar ve Betonarmede sık sık rastlanan Mukavemet hesaplarına büyük oranlarda yer ayrılmıştır. Konular Eğitbilim prensiplerine göre sıralanmış olduğundan, yapıtta homojenlik vardır. Yapıt 2 cilt olarak hazırlanmıştır. Elinizdeki 1. cilt 10 bölümden meydana gelmiştir. Yapıtın hazırlanmasında Charles Massannet'nin "Resistance des Matériaux" adlı kitabından büyük ölçüde yararlanılmıştır. Alışılmış ve yaygın olarak kullanılan deyimlerden tamamen uzaklaşmamak için, büyük isteğimize rağmen, kitap tümüyle arı dille yazılamamıştır. Kitap "İmece" yoluyla hazırlanmıştır. Akşam İnşaat Bölümü Öğrenci Örgütü'nün öğrencilere ders kitapları kazandırma çabasına İnşaat Mühendisleri Odası'nın maddi katkısı da eklenmiştir. Yazar öteden beri kitap sömürüsü ve ticaretine karşıdır Öğrencilere minimum fiyatla ve maliyetine kitap satılabilmesi için yıllardır uğraşmaktadır. Akademimizin Akşam İnşaat Bölümü Öğrenci Örgütü diğer Üniversite, Akademi ve Yüksek Okullara da örnek olacak ve bundan böyle kitap basımını kar amacından kurtaracak bu girişimiyle ne kadar övünse azdır.
******