Yapılar / Projeler 1963 - 2005 Doruk Pamir

Yazar : Uğur Tanyeli, Hans Hollein, Suha Özkan
İsbn : 9750403649
Yayın Tarihi : 2006
Dil : Türkçe
Ölçü : 24 x 27 cm
Yayınevi : Literatür Yayınları

Tanpınar yaklaşık olarak şöyle bir saptama yapar. "Şarkta" der, "ikbal, peşinde koşmakla gelmez. Kıpırdamadan durup sabırla beklemek yeter. O nasıl olsa sabredeni gelip bulacaktır." Aslında bu ironik ifade Almancadaki "Sitzkraft" kavramına denk düşüyor. O kavram da belirli bir konumu sabırla korumanın erdemine işaret eder: Hep aynı noktada durma ısrarını sürdürecek "oturma gücü"ne sahip olanlar sonuçta bu ataletlerinin ödülünü alırlar. Yani, bir konuma sıkıca yapışıp bırakmamak, bir beceriyle bütünleşik olmasa da neredeyse bizatihi bir erdemdir. Başarının önemli bir bileşenini oluşturur. Mimarlık dünyasında da böyledir. Mesleğin akademik parçasında olduğu gibi, tasarımcılık güzergâhlarında da hiç sapmamak, hiç yol ve konum değiştirmemek en azından olgunluk, kararlılık ve tutarlılık erdemleriyle ilişkilendirilir. Bunun akademik dünyadaki anlamı, suya sabuna dokunmaksızın, yeni, dolayısıyla rahatsız edici tek söz etmeden sürdürülen bir meslek yaşamında "terfi"nin garantili olduğudur. Tasarımcılıkta ise, mesleğe onaylanmış bir yaklaşımla başlamak ve onu iddiasızca, ama uzun bir zaman aralığında aynı çizgide yapmaya devam etmek demektir bu. Her iki durumda da, "oturup bekleme gücü" olan meslek adamı ne kendisini sorgular, ne de toplumsal anlamda tepki çeker. Sonuçta, işini kararlılık ve tutarlılıkla yaptığı için ikbal gelip onu bulur. En önemli geleneksel marifet olan, konum korumaya yönelik bir atalet politikasını geliştirebilme marifeti her zaman verimlidir. Ezber bozacak tek sözü ve/veya tartışmalı tek tasarımı olmayan kimi meslek adamlarını önemsenebilir "duayen"ler haline getiren budur. Doruk Pamir durmasını bilmeyişi, oturma gücünden yoksun oluşu açısından bu yukarıdaki tipolojik grupta yer almıyor. Suha Özkan'ın onunla yaptığı ileriki sayfalarda yer alan söyleşiyi okuyanlar bunun ne demek olduğunu kolayca kavrayacaklardır. Örneğin, Pamir sık sık çekip gidebilen biri. Bir numaralı diplomasını taşıdığı okuldaki öğretim üyeliğini, kendisini düş kırıklığına uğrattıklarında terk edebildiğini görüyoruz. Sık sık mesleki bağlantılarını, yaşadığı kentleri ve hatta kıtaları değiştirmiştir. ABD'de mimar ya da akademisyen olarak kalma olanaklarını da elinin tersiyle itebilmiştir.
******Uğur Tanyeli, Suha Özkan