Yapı Bilgisi Ders Notları Cilt "

Yazar : Prof. Lami Eser
Yayın Tarihi : 1970
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 122
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : İTÜ Teknik Okulu Yayınları
Bahsi Geçen : Lami Refik Eser

Yapı kavramı, herhangi bir anda herhangi bir yerde, görüş alanınız içindeki herhangi bir şey’in ayrılmaz bir parçası, o şey’i "bütün" durumuna getiren bir kavramdır.
Doğada, tabiatta mevcut herhangi bir canlı veya cansız’ın bir yapısı vardır.
İnsan yapısı veya hayvan yapısı herşeyin bir yapısı vardır, bir arı peteği, bir kuş yuvası, kunduzların kurduğu bir baraj, bir masa, bir tabure, bir otomobil, bir uçak, bir kalem gibi.
Gözümüze gelen bir ışığın, kulağımıza gelen bir sesin, bir şiirin, bir matematik denklemin bir yapısı vardır.
Yapı öte yandan bir «fonksiyondur.» Tabiatta kâinatta, canlı ve cansız bütün varlıkların bir fonksiyonu vardır ve varlıklar fonksiyonları oldukları için vardırlar.
Herhangi bir şey’in fonksiyonu olması ne demektir: O şey’in bir boşluğu doldurması, bir ihtiyacı, bir gereği veya bir takım gerekleri karşılaması demektir.
Fonksiyon herhangi bir şeyin, bir denge sistemi içinde, o dengeyi meydana getiren elemanlardan biridir. Fonksiyon olarak tanımladığımız yapı mimarlık açısından kişioğlu’nun barınma ihtiyacını karşılar Yapı insanın çeşitli dış etkilerden, arzu etmediği tabiat şartlarından koruma durumunda olan bir barınaktır, bir örtüdür.
İnsan zekâsının gelişmesi açısından barınağın gelişmesine kısaca bir göz atalım:
Hayvan postundan, çalı çırpıdan yapılan barınak, vahşi hayvanlardan korunmak için göllerde ayaklar üzerinde yükseltildi...


******