Yanya'dan Ankara'ya

Yazar : İsmail Hakkı Okday
İsbn : 9757480355
Yayın Tarihi : 1994
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 424
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Sebil Yayınevi
Bahsi Geçen : İsmail Hakkı Tevfik Okday

Bugün "Tarih" de adeta bir müspet ilim haline gelmiştir. Onun' da -tabir caizse- kendine göre bir laboratuvarı ve istidlal hükümler için kullandığı birtakım malzemeleri vardır, Bunların en başında "hatıratlar" gelmektedir, Hiç, bir tarihçinin müstağni kalamayacağı birer mesned olan hatıratlar, afaki (objektif) ve hislerden ari olarak kaleme alınırlarsa, gerçeğe vusül için o nispette sıhhatli bir yol göstericilik rolü oynayabilirler. Bu nokta-i nazardan bakıldıkça, yakın tarihimize ışık tutmak üzere, kaleme alınmış bulunan hatıratların ekserisinin "gerçeğe sadakat" yerine - haklı veya haksız - kendini kabul ettirmiş bulunan "otoritelere yaranmak" prensibiyle hareket ettikleri görülür. Bu yüzdendir ki; günümüze kronolojik bakımdan en yakın olmasına rağmen, milll tarihimizin en az bilinen devresi, yakın tarih devresidir. "Sebil Yayınevi" nin Türk umumi efkarına arka arkaya sunduğu birbirinden kıymetli eserlerin hepsi de "hakikat sevgisi"ni temel şiar ittihaz edinmiş bulunan dürüst ve vatansever kalemlerin mahsülüdür. Bu defa tab ve neşrine muvaffak olduğumuz bu kıymetli hatırat, bilhassa devrinin gerçekleri adeta girift bir bilmece haline gelmiş bulunan Sultan Vahideddin etrafındaki vakıalara geniş ölçüde ışık tutacak bir kaynaktır. Değerli yazar, bu talihsiz sultanın hem yaveri ve hem de damadı olarak henüz aydınlığa kavuşmamış pek çok vak'anın içinde yaşamış ve gördüklerini bir objektif sadakatiyle tesbit ve ifade etmiştir. Bu sebeple kendisine, gerçeğe susamış imanlı Türk Gençliği adına candan teşekkür eder, Cenab-ı Hak'tan sıhhat ve afiyet dolu nice yıllar niyiız ederiz!.. SEBİL YAYINEVİ 1975
******

Oktay Aras Kitaplığındaki İsmail Hakkı Tevfik Okday Kitapları (2)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...