Yalova İçme ve Kaplıca Kürünün Hümoral Sendrom Üzerine Tesirleri

Yazar : Ekrem Ş. Egeli, Sedat Tavat, Orhan Yenal, F. Biyal
Yayın Tarihi : 1958
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 174
Ölçü : 17 x 24,5 cm
Yayınevi : Denizcilik Bankası Matbaası

Yalova İçme ve Kaplıca Kürü'nün medikal ve terapötik tesirini mütalaa eden üçüncü broşürümüzü takdim ediyoruz: Çalışmalarımız, bundan evvelki neşriyatımızda olduğu gibi, iki nokta üzerine teksif edilmiştir: 1 - Tedavinin tatbik edildiği zeminin hususiyetleri, 2 - 'Kürün tesiri, Mevzuumuzu dağıtmamak için araştırmamızı yine, Arteroskleroz ve Fibrositis (Yumuşak kısım romatizmaları) belirtileri gösteren hastalar üzerinde yaptık. Her iki grupta hâkim olan patolojik proses skleroza temayüldür. Arterosklerozda vasküler komplikasyonlara sebep olan vetire, yumuşak kısım romatizmalarında bilemediğimiz bazı sebepler tahtı tesirinde periferik sektöre intikal etmekte ve mafsal etrafına yerleşmektedir. Benzerlik sadece bu bakımdan değildir. Her iki hadisede de lipoprotein metabolizmasının bir defteki bahis mevzuudur. Şu farkla ki daha ziyade bir kadın hastalığı olan fibrositis'te menopoz esnasında erkek tipine yaklaşan kan steatozu müteakip birkaç sene içinde deri altı yağ depolarına drene olmaktadır. Etraf ağrıları bu sebepten ön plana geçmekte, vasküler akış kesreti nazarı dikkati celbedecek bir nisbette azalmaktadır. Erkeklerde kan seviyesinde lipid terakümü devam etmektedir. Bu sonuncularda ateroskleroz komplikasyonlarının kadınlara nispetle daha ziyade görüldüğü hakkında bütün müellifler müttefiktir. Bu kadar bariz bir tesir icra etmekle beraber yaş ve cinsiyet aslında çok daha geniş ve hatta umumi bir hadiseyi sadece kanalize ederler, şekillendirirler. Hadisenin esası muhtemelen çok cepheli bir beslenme bozukluğudur. Nöroandokrin tanzim mekanizması, enzim ve elektrolit sistemi bir metabolizma prosesinin reseptöre doğru ve reseptörden itibaren gelişmesini sağlayamazlar. Oksidasyon merkezlerine intikalde veya depolanma mihraklarında tıkanma husule gelir. Retansionel unsurlar kâh humoral seviyeyi kâh insiceyi istila ederler.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Orhan Yenal Kitapları (1)