Yalçın Sözütek

Kardiyolog Doç. Dr. Yalçın Sözütek 1936 yılında Adana'da doğdu. 1954 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Tıp eğitiminden sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Bölümünde akademik kariyere başladı. 1980'lerin ikinci yarısından sonra Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'nde Anjioplasti ile Doç. Dr. Yalçın Sözütek uğraşmış ve çok sayıda vaka yaparak bu teknolojiyi geliştirmiştir. Oral Anjioplastide Judkins tekniğini de Türkiye'de ilk uygulayan kişidir. Doç. Dr. Yalçın Sözütek uzun yıllar Hemodinami Laboratuarı Sorumlusu olarak görev yapmıştır ve Kardiyoloji Kliniğine çok emek vermiş, Pacemaker uygulamasının Klinikte yerleşmesini sağlamıştır. Koroner anjiyoplastiyi, Stent'i, kompleks anjioplastiyi, Rotablatörü Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'nde ve Türkiye'de ilk uygulayanlardan birisi, Dr. Sözütek'tir. Prof. Dr. Sözütek 2 Ağustos 2011'de Ankara'da vefat etti,

Bibliyografya

İntrakoroner Stent (Kolektif -1997)