Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim Cilt: 4 (1945-1971)

Yazar : Ahmed Emin Yalman
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 413
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : REY Yayınları

"Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim" in hikâyesini bu dördüncü cildimle kapıyorum. Evvelce de söylediğim gibi, ben, seksen yıllık olayları içine alan, gürültülü bir devrin tarihini yazmak iddiasında değilim. Hafızama başvurmak, Vakit, 1923-1925 deki Vatan, Tan, 1940'dan sonraki Vatan ve Hür Vatan koleksiyonlarını taramak, biriktirdiğim mektup ve belgeleri gözden geçirmek, çeşitli eserlere başvurmak, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy gibi tarihi şahsiyetlerden ve diğer rol sahiplerinden bilgi edinmek suretiyle meydana getirdiğim ve objektif ve samimi olmasına çok özendiğim eser, yakın tarihimize ve yarına ait ihtimallere biraz ışık tutabilir. Altmış üç yıldan beri devam eden gazetecilik hayatımı, bütün bu hikâyeyi anlatmak suretiyle tamamlayabilmemi en ziyade sevgili hayat ve meslek arkadaşım Rezzan'a borçluyum. Geçirdiğim çok acı günlerde bana her suretle destek olmuş, şevk ve cesaret vermiş, REY adlı bir firma kurmak suretiyle dört cildin meydana gelmesine ait her işle uğraşmış, her adımda candan işbirliği yürütmüştür. Yirmi yıldır diğer işleri arasında bana özel sekreter olarak yardım eden Nüveyre Bayrakdar, dağınık kağıtlarımı intizamlı dosyalar haline koymuş, İngilizce, Almanca ve Fransızcaya olan bilgisinden beni faydalandırmış ve eski yazıyla karaladığım yazılarımı büyük bir sabırla yeni yazıya çevirmiştir. Kitabımın tevziinde aziz dostum Hür Dağıtım umum müdürü Ali Ünlü, yardımcısı Mahir Ataman, İstanbul tevziini idare eden Geda Dağıtım bana dostluk göstermişler, destek olmuşlardır. Acıman Reklam Müessesesi dış kapağını hazırlamış, bütün reklam işlerini karşılık beklemeden yürütmüş, bize her adımda dostça el uzatmış, yol göstermiştir. Gazete sahiplerinden dostlarım eserim hakkında tenkitleri ve ücretsiz ilanları sütunlarına geçirmek nezaket ve yakınlığını göstermişlerdir. Eseri dizen ve basan Yenilik Basımevinin değerli sahibi Reşad Umur ve arkadaşları da kitaba ait işleri benimsemişler...
******Ahmed Emin Yalman