Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim Cilt: 2 (1918-1922)

Yazar : Ahmed Emin Yalman
Yayın Tarihi : 1970
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 333
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : REY Yayıncılık

Bu hatıraların birinci cildinde istibdat devrinin son yıllarını beraberce gözden geçirdik. Meşrutiyetin ilanı üzerine hür Avrupa'nın sevinecek yerde hasta adamın iyileşme çabasını düşmanca karşıladığını, bizim örneğimizin sömürge insanlarına yeni hevesler vereceğinden korktuğunu, 1908'de Reval mülakatında anlaşan İngiltere ile Rusya'nın iç ve dış karışıklık çıkarmak gayretine düştüklerini, bu arada Trablus ve Balkan harplerinin bize karsı suikast şeklinde tertiplendiğini, Mahmut Şevket Paşanın kahpece öldürüldüğünü, I. Dünya harbine nasıl sürüklendiğimizi, ne gibi felaket ve iç ihanetler karşısında kaldığımızı gördük. İkinci ciltte yabancı işgal idaresinin halini, ona körükörüne destek olan İstanbul Hükümetinin ihanetlerini gözden geçireceğiz. Bilhassa bu Hükümetin kendi vatandaşlarını düşmana teslim etmesi yüzünden meydana gelen ve tarihte eşi olmayan Malta macerasının üstünde, sürgünlerinden biri olarak, uzun uzadıya duracağım. Bu kasvetli hikâyeden sonra Malta'dan kurtuluşumu, Ankara'da kurulan Milli idarenin parlak manzarasını, Mustafa Kemal Paşa ile esaslı bir konuşmamı, onun izni ile tek gazeteci olarak dolaştığım milli cephede gördüklerimi anlatıyorum. Tifodan ölümün karşısına gelmiş, ümitsiz bir durumdayken, ideal bir hayat arkadaşı bulmamın hikâyesiyle cilt tamam oluyor.
******Ahmed Emin Yalman