Yakın Tarihimizde Cami Kıyımı

Yazar : Mehmet Şevket Eygi
İsbn : 9758514415
Yayın Tarihi : 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 373
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Tarih ve İbret Yayınları

YIL 1966... Muhalefet lideri İsmet Paşa bir beyanda bulunarak, kendi iktidarı zamanında bu ülkede hiçbir caminin kapatılmadığını, yıkılmadığım iddia etti ve aksini söyleyenleri yalancılıkla ve iftira etmekle suçladı. Paşa'nın bu beyan ve iddiası yalanın ta kendisiydi. O tarihte milyonlarca vatandaş, yakın mazide nasıl bir cami kıyımı ve yıkımı olduğunun canlı şahitleriydi. Ülke sathında binlerce İslam mabedi kapatılmış, depo yapılmış, satılmış, kiraya verilmiş, yıkılmış, yok edilmişti. O camilerin imamlarının, müezzinlerinin, cemaatinin bir kısmı sağdı. Tapu ve kadastro sicilleri ortadaydı. Belediye kayıtları duruyordu. Tarih, sanat, mimarlık ile ilgili kitaplarda bu camilerin adları, evsafı yazılıydı. "Bizim' zamanımızda hiçbir cami yıkılmamış, satmamış, yok edilmemiştir" diyebilmek için insanın İsmet Paşa, nam-ı diğer Milli Şef tipinde ve çapında bir politikacı olması gerekirdi. İsmet Paşa'nın bu akıl almaz beyan ve iddiası ile ilgili, Ulus Gazetesi'nin 12 Ekim 1966 tarihli haberini kitabımıza ekliyoruz. Arzu edenler, kütüphanelerdeki gazete koleksiyonlarına müracaat ederek mütemmim (tamamlayıcı) bilgiler bulabilir. Paşa'nın bu beyan ve iddiası karşısında, o tarihte yayınladığım haftalık YENİ İSTİKLAL gazetesine bir yazı koyarak okuyucularımıza, vatandaşlara müracaat etmiş ve kendilerinden, İsmet Paşa zamanında yıkılmış, yok edilmiş, satılmış camilerle ilgili bilgi ve şahadetlerini bize yazmalarını; bunları gazetemizde tefrika suretiyle neşredeceğimizi bildirmiştik. Bu isteğimiz üzerine hayli mektup almış, bunları dosyalamış ve peyderpey yayınlamaya başlamıştık. Ne yazık ki, bir müddet sonra YENİ İSTİKLAL'in yayınını durdurmak zorunda kalmıştık. Okuyucusuzluktan ve rağbetsizlikten değil, imkânsızlıktan. O tarihte ülkemizin nüfusu 40 milyonun altındaydı, fakat YENİ İSTİKLAL haftada otuz beş bin satıyordu. Bu satışın bir kısmı aboneydi, bir kısmı da kendi özel dağıtım sistemimizle gerçekleşiyordu. Lakin yeni yayınlamaya başladığım günlük BUGÜN gazetesinin mali durumu parlak olmadığından, bir koltukta iki kapuzu taşıyamamış ve yüreğim kan ağlayarak YENİ İSTİKLAL'in yayınını durdurmak zorunda kalmıştım...
******